V prvi fazi projekta bo lakirnica Magne zaposlila 400 ljudi. Foto: Jaguar
V prvi fazi projekta bo lakirnica Magne zaposlila 400 ljudi. Foto: Jaguar

Kljub vročenim zavezujočim ponudbam potekajo vse aktivnosti v smer, da v nobenem primeru ne bi bilo treba uporabiti zakonskih določil o razlastitivi.

Ministrstvo za gospodarstvo
Kmetijstvo
Lastniki ali najemniki zemljišč, ki živijo od kmetijstva, bodo v skladu z dogovori prejeli nadomestna zemljišča. Foto: RTV SLO/ Ergyn Zjeci

Občina in ministrstvo za gospodarstvo si tako intenzivno prizadevata za vzpostavitev poslovne cone. Z večino lastnikov so že podpisali pogodbe in ti so tudi že prejeli kupnine, medtem ko so drugim vročili zavezujoče ponudbe v skladu s posebej za Magnin projekt sprejetim zakonom o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije.

"Kljub vročenim zavezujočim ponudbam potekajo vse aktivnosti v smer, da v nobenem primeru ne bi bilo treba uporabiti zakonskih določil o razlastitvi," so zagotovili na ministrstvu. Po neuradnih informacijah naj bi se dogovorili tudi s tistimi lastniki zemljišč in kmeti, ki so se najdlje in najbolj odločno upirali prodaji. Tako naj bi bilo problematičnih le še nekaj hektarjev zemljišč, kjer pa težave nastajajo zaradi neurejenega lastništva.

Nekateri lastniki ali najemniki zemljišč, ki živijo od kmetijstva, bodo v skladu z dogovori deležni nadomestnih zemljišč, ki naj bi jih država zagotovila iz kvote Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter sta jih doslej upravljala javni gospodarski zavod Rinka ob zaporu v Rogozi in Perutnina Ptuj v Hotinji vasi.

Dve pogodbi z Magno
Država namerava z avtomobilsko multinacionalko Magna Steyr podpisati dve pogodbi, in sicer prva je povezana z dodelitvijo spodbude podjetju, ki jo vlade običajno podpišejo s tujim investitorjem, druga pa bo podpisana zato, ker gre v primeru tega projekta za strateško investicijo na razvojnem območju. Ta bo vsebovala vse zakonske zahteve, pravice in obveznosti obeh strani ter zaveze glede obsega naložbe in opredelitev posledic neizpolnitve.

Vlada je medtem Magni že dodelila finančno spodbudo v višini 18,6 milijona evrov, ki bo po besedah državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu Aleša Cantaruttija hitro povrnjena. Tovarna naj bi namreč v naslednjih treh letih samo iz naslova davkov in prispevkov predvidoma prispevala 15 milijonov evrov, medtem ko naj bi celotni zunanji učinki investicijskega projekta znašali skoraj 70 milijonov evrov.

Čeprav se od začetka projekta govori, da bo tovarna prinesla tri tisoč novih delovnih mest, je za zdaj investitor napovedal, da bo v lakirnici v prvi fazi projekta zaposlil okoli 400 ljudi. Magna je že pred časom objavila prve oglase za zaposlitve. Do konca leta pričakujejo potrditev druge faze projekta, ki naj bi bila obsežnejša kot prva.

Kljub vročenim zavezujočim ponudbam potekajo vse aktivnosti v smer, da v nobenem primeru ne bi bilo treba uporabiti zakonskih določil o razlastitivi.

Ministrstvo za gospodarstvo