Magna naj bi obrat v Hočah začela graditi že junija ali julija. Foto: Reuters
Magna naj bi obrat v Hočah začela graditi že junija ali julija. Foto: Reuters

Občinski prostorski načrt, ki so ga sprejeli, v občini Hoče - Slivnica vzpostavlja 94 hektarjev veliko proizvodno cono. V njej bi naj že junija oz. julija, takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja, začel rasti Magnin ličarski obrat, ki naj bi zaposlil 400 ljudi. Župan Marko Soršak je pojasnil, da je "OPN pogoj, da strateški investitor poda prijavo na vlado in da gre potem za strateško investicijo".

Sicer pa je občina s sprejetjem OPN-ja izgubila približno 77 hektarjev kmetijskih zemljišč, ki pa jih bo, kot to veleva zakon, nadomestila - in to s posekom gozda na območju Rogoze. Ob tem pa še vedno obstaja odprto vprašanje lastništva zemljišč. "Upam, da se še da stopiti naproti in poiskati takšne rešitve, ki ne bodo za njih nesprejemljive," pravi župan.

Skrajni rok za dogovor je konec marca. Po tem lahko sledijo tudi razlastitve, a vsi upajo, da te ne bodo potrebne, saj lahko privedejo tudi do ustavne presoje, kar pa lahko celoten projekt ogrozi.

Okoljski vplivi zanemarljivi
Veliko pomislekov pa se pojavlja tudi glede okoljskih vplivov predvidene lakirnice. Kot zagotavlja pripravljavec prostorskega načrta Rajko Sterguljc, naj bi bili ti zanemarljivi oz. celo manjši od tistih, ki jih povzroča kmetijstvo: "Dejstvo je, da so vse analize in vsi tehnološki projekti pokazali, da je to izredno varna dejavnost - že sama lakirnica zagotavlja dvojno in trojno stopnjo varovanja, na zahtevo države pa smo uvedli še dva dodatna varnostna ukrepa."

Da v Magni s svojim projektom mislijo zelo resno, pa nakazuje tudi to, da so že začeli iskati prve delavce.