Prevzemu ne kaže dobro. Foto: BoBo
Prevzemu ne kaže dobro. Foto: BoBo

Glede na to, kar so doslej ugotovili, bi koncentracijo zavrnili.

Andrej Krašek, nekdanji direktor AVK-ja
Prevzemu AVK-ja ne kaže dobro

United Group, ki je v Sloveniji že lastnik Telemacha, želi prek podjetja Slovenia Broadband kupiti Pro Plus, pod okriljem katerega program oddajata televiziji POP TV in Kanal A. Agencija za varstvo konkurence (AVK) pa v povzetku s 30. oktobra, ki ga je sveže objavila na svojih spletnih straneh, ugotavlja, da bi lahko prišlo do horizontalnih učinkov koncentracije, do katerih pride v primeru združevanja podjetij, ki so aktivna na istem trgu oz. na isti ravni v poslovnem procesu. Združeno podjetje bi tako imelo možnost, da bi izvajalo vezano oz. paketno prodajo vseh televizijskih programov.

Prav tako bi ta koncentracija po mnenju agencije lahko povzročila možnost trajnega usklajenega sodelovanja z drugimi operaterji na trgu, povečanje zmožnosti za izključevanje, tako da bi poslabšalo pogoje dobave TV-programov podjetja Pro Plus drugim operaterjem, zlasti z dvigom licenčnin.

AVK med dejavniki, ki jih bo upoštevala pri sprejemanju končne odločitve o prevzemu, omenja možnost, da konkurenčni TV-programi ne bi bili na voljo Telemachovim strankam, ter druge učinke, saj bi združeno podjetje pridobivalo občutljive poslovne informacije o svojih tekmecih, kar bi mu omogočalo bistveno konkurenčno prednost.

United Group pripravlja odziv
Prevzemnik lahko v 45 dneh odgovori na te ugotovitve, lahko pa predlaga tudi korektivne ukrepe, s katerimi se odpravi resen sum o skladnosti koncentracije s pravili konkurence. "V družbi United Group smo prejeli zadnjo oceno agencije za varstvo konkurence, na katero že pripravljamo odziv. Pričakujemo pa, da bo končna odločitev podana v skladu s standardi konkurenčnega prava EU-ja," so zapisali v skupini.

Po prejemu njihovega odgovora bo AVK izdal odločbo v zadevi presoje koncentracije. "Dejstvo, da je agencija priglasitelju posredovala povzetek relevantnih dejstev, tako ne prejudicira izida predmetnega postopka," so dodali v agenciji. Po poročanju časnika Večer naj bi Slovenia Broadband varuha konkurence lahko prepričala, če bi se odpovedala delu medijske družbe Pro Plus, na primer televizijskemu programu Kanal A, ki se je s POP TV združil leta 2000.

Nakupuje tudi drugod po Balkanu
United Group je julija lani s češko družbo CME sklenil 230 milijonov evrov vredno pogodbo o nakupu njenih medijskih družb v Sloveniji in na Hrvaškem, zdaj pa za to potrebujejo še soglasje regulatorjev. Hrvaški svet za elektronske medije je konec marca odobril prevzem hrvaške Nove TV, slovenski varuh konkurence pa o tem še odloča. Gre za največjo medijsko združitev v samostojni Sloveniji, ki je po navedbah medijskih strokovnjakov pred zahtevno nalogo zaradi preučitve vplivov nakupa na več trgih postavila tudi regulatorje.

Podporniki prevzema pa opozarjajo, da odločanje AVK-ja v postopku presoje koncentracije traja že precej dolgo. K čimprejšnji odločitvi so spomladi pozvali tudi v Ameriški gospodarski zbornici Slovenije, pa tudi tedanji veleposlanik ZDA v Sloveniji Brent Hartley. Prevzemu pa ne oporeka ministrstvo za kulturo, ki je vlogo za soglasje za prevzem družbe Pro Plus zavrglo zaradi nepristojnosti. Svojo odločitev je utemeljilo s tem, da družba Pro Plus v razvidu medijev ni vpisana kot izdajatelj televizijskega programa, zato Slovenia Broadband za prevzem ne potrebuje soglasja.

AVK pa je pred časom izdal odločbo, ki United Group nalaga odprodajo 13 športnih programov iz sheme Sport Klub. Ugotovili so namreč, da je lastništvo programov, ki jih je United Group kupil od družbe S. C. IKO Poland, v nasprotju s pravili o konkurenci in posledično prepovedano. United Group je sicer na sodišču dosegel začasno zadržanje izvrševanja odločbe.
Krašek: Zavrnitev je verjetna
AVK pri presoji koncentracij povzetek relevantnih dejstev običajno objavi, ko jih namerava zavrniti, je postopke presoje prevzema Pro Plusa komentiral nekdanji direktor AVK-ja Andrej Krašek. "Glede na to, kar so doslej ugotovili, bi koncentracijo zavrnili," je izjavil za STA.

Spomnil je, da zakon o preprečevanju omejevanja konkurence navaja, da mora agencija s povzetkom relevantnih dejstev prevzemnika seznaniti, kadar namerava izdati odločbo o ugotovitvi obstoja kršitve določb tega zakona, ki se nanašajo na prepoved omejevalnih sporazumov in prepoved zlorabe prevladujočega položaja.

"Agencija je preverila dejansko stanje, zbirala dokaze, postopek pa je pred koncem. Prevzemnik ima 45 dni, da na ugotovitve odgovori in pripravi korektivne ukrepe. Lahko navedejo tudi nova dejstva in z njimi dokažejo, da je koncentracija skladna z zakonodajo," je pojasnil nekdanji direktor agencije. Vendar pa meni, da po letu in pol Slovenia Broadband in njen lastnik United Group najbrž nimata veliko novih dokazov.

Po njegovih besedah je zelo verjetno, da bo agencija glede na doslej ugotovljene okoliščine zavrnila koncentracijo. "Edina alternativa je, da predlagajo primerne korektivne ukrepe, ki pa morajo biti strukturne narave, tudi ta, da bi združeno podjetje predlagalo odsvojitev nekega bistvenega dela," je dodal. Po mnenju poznavalcev bi namreč prevzemnik lahko prepričal varuha konkurence s prodajo Kanala A ali športnih programov. United Group je v Sloveniji namreč lastnik Telemacha, ki oddaja športne programe iz sheme Sport Klub.
Postopek presoje koncentracije sicer traja že skoraj leto in pol. Krašek meni, da to ni predolgo, saj je agencija v tem času opravila veliko dela, med drugim so pol leta po začetku obravnave koncentracije izdali sklep o uvedbi postopka druge stopnje. "To je sklep, ki ga agencija izda, kadar sumi, da gre za resne zadržke pri obravnavi koncentracije. Kar pomeni, da so v tem času storili že nekaj stvari," je pojasnil Krašek. "Nikakor ne gre za to, da bi dali vlogo v predal in nanjo pozabili," je dodal.

Glede na to, kar so doslej ugotovili, bi koncentracijo zavrnili.

Andrej Krašek, nekdanji direktor AVK-ja
Prevzemu AVK-ja ne kaže dobro