Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

Najprej smo morali zagotoviti podatke o lastništvu vsakega končnega prejemnika sredstev, po izpolnitvi tehničnih pogojev je zdaj na vrsti vsebinska presoja, ali so izpolnjeni vsi mejniki in vmesni cilji za izplačilo prvega obroka v znesku 50 milijonov. Ker smo iz tega posebnega evropskega sklada upravičeni do 1,5 milijarde nepovratnih sredstev, 300 milijonov manj od prvotnih izračunov, je treba ustrezno znižati tudi obseg naložb.

Evropska komisija je pri preverjanju stroga

Štiri mesece po oddaji prvega zahtevka od skupaj desetih še vedno čakamo na izplačilo – in še bomo. Evropska komisija je stroga pri preverjanju. Vzpostaviti smo morali sistem, ki zagotavlja podatke o dejanskih lastnikih končnih prejemnikov, pravi direktor slovenskega urada za okrevanje in odpornost, Josip Mihalic: "Treba je zagotoviti podatke vsakega končnega prejemnika in vsakega izvajalca o dejanskih lastnikih, imena in priimke ter njihove datume rojstva."

Sorodna novica Slovenija bo iz EU-ja dobila manj sredstev za okrevanje, saj so gospodarska gibanja ugodna

Sistem bo treba avtomatizirati, dodaja Mihalic. Po tehnični preveritvi sledi vsebinskih pregled izpolnjevanje mejnikov. "Nadaljujejo se postopki obravnave našega zahtevka s ciljem, da bi bilo povračilo sredstev iz proračuna Evropske unije realizirano, nekje konec marca ali bolj verjetno v začetku aprila," je povedal.

Pol leta za 50 milijonov od skupno milijarde in pol. Zamude so, naslednji zahtevek pa šele v drugi polovici leta. Zakaj? "V tej fazi še načrtujemo, da bi bil drugi zahtevek sestavljen iz več obrokov. Sestavljen bi lahko bil iz obrokov 2 in 3, nepovratnih sredstev, in iz prvega obroka povratnih sredstev," je razložil MIhalic.

Po prvotnem načrtu gre za okoli 500 milijonov nepovratnih sredstev in 300 milijonov posojil, z dolgotrajno oskrbo kot vmesnim ciljem. Vendar se načrt prenavlja, obseg vseh naložb bo treba zmanjšati za 300 milijonov. Težka naloga, izpadle bodo tiste, ki so časovno tvegane za izvedbo. Takšne so tudi v predvidenem drugem zahtevku.

"Ko govorimo o mejnikih in ciljih, ki so vključeni v te obroke, ki so načrtovani za drugi zahtevek, izločimo tiste ukrepe, ki so najbolj tvegani, da po času ne bi bili izvedljivi."

Prilagoditev načrta mora odobriti tudi evropska komisija. Ona se namreč zadolžuje, članice pa morajo za izplačilo nepovratnih sredstev izvajati reforme in izpolnjevati mejnike.