Koprska luka ima v prvem četrtletju nižje prihodke kot v istem obdobju lani. Foto: BoBo
Koprska luka ima v prvem četrtletju nižje prihodke kot v istem obdobju lani. Foto: BoBo

Dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine Luka Koper se je v prvih treh mesecih ustavil pri 17,8 milijona evrov in je načrtovanega presegel za 13 odstotkov, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa je bil nižji za devet odstotkov, so sporočili iz Luke Koper.

Na boljši izid od načrtovanega so kljub nižjim čistim prihodkom od prodaje za štiri odstotke pozitivno vplivali za osem odstotkov nižji stroški poslovanja. Nižji od načrtovanih so bili predvsem stroški dela zaradi nižjega števila zaposlenih od načrtovanega, stroški storitev, katerih višina je odvisna od količine pretovora in stroški materiala iz naslova nižjih stroškov energentov, so pojasnili.

Čisti prihodki od prodaje skupine so znašali 79,4 milijona evrov in so bili za štiri odstotke nižji od načrtovanih ter nižji od doseženih čistih prihodkov od prodaje v prvem četrtletju preteklega leta za odstotek.

Manj skladiščnin, več dela z zabojniki

Kot so poudarili, so bili v sestavi prihodkov glede na preteklo leto višji prihodki od večjega obsega storitev polnjenja in praznjenja zabojnikov in drugih dodatnih storitev na blagu, medtem ko so se zaradi skrajšanja časa zadrževanja zabojnikov in preostalega blaga na skladišču prihodki od skladiščnin znižali.

V prvem četrtletju je skupni ladijski pretovor znašal 5,3 milijona ton, kar je sedem odstotkov manj kot v prvem lanskem četrtletju in devet odstotkov manj od načrtov.

Nižji ladijski pretovor, merjen v tonah, so zaznali na blagovnih skupinah sipki in razsuti tovori, avtomobili in zabojniki. Na strateških blagovnih skupinah je bilo pretovorjeno 256.200 zabojnikov (v TEU), kar je osem odstotkov manj kot v primerljivem obdobju lani oziroma 10 odstotkov pod načrtom, in 189.900 avtomobilov, kar je 18 odstotkov manj kot v enakem lanskem obdobju in 14 odstotkov pod načrtovano količino.

Matična družba je v prvem četrtletju ustvarila nekaj več kot 15 milijonov evrov čistega dobička, potem ko ga je v enakem obdobju leta prej 15,67 milijona, prihodki pa so se ustavili pri 78,7 milijona evrov, potem ko so v prvem trimesečju lani znašali 79,1 milijona evrov.

Dinamika evroobmočja boljša, a še vedno šibka

Kot so zapisali v poročilu, se je v prvem trimesečju leta dinamika gospodarske dejavnosti evrskega območja izboljšala, a je bila še vedno šibka. Evropska centralna banka predvideva postopno krepitev gospodarske rasti v nadaljevanju leta, vendar napoved spremlja velika negotovost, povezana z razvojem konflikta na Bližnjem vzhodu.

Na poslovanje Luke so vplivale razmere na Bližnjem vzhodu in v Rdečem morju. Nekateri ladjarji so zaradi nastalih konfliktov začasno preusmerili ladje na pot okoli Afrike, kar je povzročalo občutne zamude pri prihodu v pristanišče in posledično zamik pretovora. Poleg tega je na poslovanje v prvem četrtletju 2024 negativno vplivala tudi počasnejša rast svetovnega gospodarstva, so dodali.

Opisane razmere so imele vpliv na poslovanje v prvem četrtletju, ki pa ga v Luki kljub vsemu ocenjujejo kot dobro, saj so presegli večino načrtovanih finančnih kazalnikov poslovanja.
V prvem četrtletju leta je skupina Luka Koper nadaljevala tudi zastavljen naložbeni cikel, od večjih naložb se je nadaljevala gradnja 12. veza na Pomolu II, premik skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu in postavitev sončnih elektrarn.