Slovenci v povprečju uporabljajo osnovne plačilne kartice, ki jih uporablja 86 odstotkov vprašanih v raziskavi Masterindex. Foto: Pixabay
Slovenci v povprečju uporabljajo osnovne plačilne kartice, ki jih uporablja 86 odstotkov vprašanih v raziskavi Masterindex. Foto: Pixabay

Brezgotovinsko plačevanje je glede na raziskavo Masterindex v porastu, vse bolj pogosto pa je tudi pri plačevanju nižjih zneskov. Dobra polovica vprašanih je zneske do pet evrov pripravljena plačati s plačilno kartico. Z njo najbolj pogosto plačujejo vsakodnevne potrebščine in gorivo.

Medtem ko je bilo leta 2010 spletnih nakupovalcev okoli devet odstotkov, jih je bilo letos 20 odstotkov. Tretjina jih kupuje na slovenskih spletnih straneh, pri čemer jih nekaj manj kot polovica nakup prek spleta plača s kartico.

Večje zaupanje v spletno nakupovanje
Zaupanje v spletno nakupovanje se povečuje, saj je 82 odstotkov vprašanih menilo, da je takšno nakupovanje varno. Odstotek nezaupanja je v primerjavi z lanskim letom padel s 45 na 41 odstotkov. Petina vprašanih redno nakupuje prek spleta, najpogosteje oblačila, obutev in dodatke, elektronske naprave, izdelke za gospodinjstvo in potovalne storitve.

Dobra petina vprašanih je tudi menila, da bo v prihodnjih letih v ospredju mobilno plačevanje. Za plačevanje storitev je mobilno napravo že uporabilo 23 odstotkov vprašanih, medtem ko je to lani storilo 21 odstotkov vprašanih. Večina je z mobilnim telefonom plačevala storitve javnega prevoza, nakupe v trgovini in vstopnice za kulturne ter športne dogodke.

Raziskavo MasterIndex je za družbo Mastercard Europe konec septembra na vzorcu več kot 1000 posameznikov s sistemom računalniško podprtega spletnega anketiranja izvedla agencija Mediana.