Nekatere Šrotove odločitve niso bile poslovno potrebne za družbe, ki niso bile v odvisnem odnosu Šrotovega lastništva Atke Prime. Foto: MMC RTV SLO
Nekatere Šrotove odločitve niso bile poslovno potrebne za družbe, ki niso bile v odvisnem odnosu Šrotovega lastništva Atke Prime. Foto: MMC RTV SLO
Atka Prima
Atka Prima, Šrotovo podjetje, ki je bilo končno, obvladujoče podjetje Šrotovih poslov. Foto: MMC RTV SLO

Revizorji iz družbe BDO Revizija, ki so posle Boška Šrota pod drobnogled vzeli na podlagi sklepa, ki ga je avgusta lani sprejela skupščina Pivovarne Laško, ugotavljajo, da posamezni posli Pivovarne Laško niso bili v zadostni meri vodeni v dobro odvisnih družb in s skrbnostjo poštenega in vestnega gospodarja.

Posli, ki so koristili predvsem Šrotovim družbam
V družbi BDO Revizija menijo, da je Boško Šrot kot lastnik družbe Atka Prima, ki je kot lastnica obvladovala preostale družbe, in predsednik uprave Pivovarne Laško lahko sprejemal takšne poslove odločitve, ki so koristile predvsem družbam, katerih solastnik je bil in jih je tudi posredno obvladoval (Center Naložbe in Infond Holding).

Skupna značilnost pregledanih poslov je, da niso bili poslovno potrebni za opravljanje dejavnosti Pivovarne Laško in njenih odvisnih družb, piše v poročilu, ki ga je na spletnih straneh Ljubljanske borze objavila uprava družbe.

Revizorji so še posebej podrobno pregledali posle, povezane z nakupom delnic Thermana - Zdravilišče Laško od Infonda Holdinga, nakup delnic Infonda Holdinga s strani Fructala in Pivovarne Union, posle Radenske v zvezi z nakupom delnic Premogovnika Velenje in s prodajo teh delnic Centru naložbe ter posle, povezane z dajanjem posojil, ki so jih odobrile Pivovarna Laško, Radenska in Pivovarna Union. Pod drobnogledom revizorjev so se znašli tudi posli, povezani z nakupom oz. ustanovitvami nakupnih in prodajnih opcij za delnice Istrabenza.

Šrot navodila posredoval ustno, pisne dokumentacije zato ni
V odvisnih družbah so revizorjem povedali, da so vse omenjene posle izvedli na podlagi navodil poslovodstva obvladujoče družbe, torej Boška Šrota. Šlo naj bi za ustna navodila, zato pisnih, uradnih zapisnikov o tem ni.

Po nakupu delnic Infonda Holdinga s strani hčerinske družbe Fructal in dajanju posojil Centru naložbe in Infondu Holdingu je Pivovarna Laško zaradi padca tržne vrednosti delnic in plačilne nesposobnosti posojilojemalke utrpela poslovno škodo, ugotavlja revizija, ki sicer ni določila materialnega obsega škode.

Pivovarno Laško od konca junija lani vodi Dušan Zorko. Družba bo revizijsko poročilo posredovala nadzornikom in ga obravnavala na skupščini, ki bo predvidoma tretji teden junija tega leta.