Foto: BoBo
Foto: BoBo

Kot je SDRES navedel v sporočilu za javnost, so od Energetske zbornice Slovenije in sindikata SPESS prejeli poziv k opredelitvi o nadaljnjem sodelovanju na pogajanjih za spremembo kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije in tarifne priloge h kolektivni pogodbi. A v SDRES-u so se odločili, da se do preklica ne bodo udeleževali pogajanj.

"Razlog je predvsem v tem, da delodajalci, ki so zavezani Kolektivni pogodbi dejavnosti premogovništva Slovenije, ne spoštujejo določil Zakona o delovnih razmerjih in zavezujočih kolektivnih pogodb. Poleg tega v SDRES-u že dalj časa opozarjamo na sistemsko in načrtno diskriminacijo, trpinčenje zaposlenih ter hude kršitve sindikalnih pravic, vendar delodajalska stran – podpisnica kolektivne pogodbe – izpostavljenega problema ni nikoli obravnavala, kaj šele, da bi se do tako pomembne problematike tudi opredelila," so zapisali v SDRES-u.

V SDRES-u menijo, da s predstavniki pogajalske skupine, ki so hkrati direktorji družb, ki ne spoštujejo zakonodaje, ne morejo voditi konstruktivnega dialoga. Zato predlagajo, da se pogajanja nadaljujejo brez njih, a ker ne želijo ovirati pogajanj med energetsko zbornico in SPESS-om, so podelili pooblastilo SPESS-u oziroma njihovim predstavnikom, da se lahko o točkah z dnevnega reda pogajanj oziroma uskladitvi izhodiščnih plač pogajajo v imenu SDRES-a.

Poleg tega menijo, da pogajanja o plačah na ravni dejavnosti ne vplivajo na plače zaposlenih v Premogovniku Velenje, njihove plače so namreč določene v splošnem aktu o plačah, "ki ga sprejme oziroma ga je sprejelo poslovodstvo Premogovnika Velenje in na katerega da oziroma je dal soglasje le SPESS­-PV".