Skupščina, sklicana za 30. junij, bo odločala tudi o podelitvi razrešnice upravi, ki jo vodi Dragomir Matić. Foto: BoBo
Skupščina, sklicana za 30. junij, bo odločala tudi o podelitvi razrešnice upravi, ki jo vodi Dragomir Matić. Foto: BoBo
SDH
SDH skupščini Luke Koper predlaga, naj v nadzorni svet družbe imenuje Milana Jelenca in Barbaro Nose. Foto: BoBo
Evro denar
Delničarji bodo na skupščini odločali o delitvi 20,32 milijona evrov bilančnega dobička. Foto: Reuters

Mandat bo nadzornikom Luke Koper potekel s 7. oktobrom. V nadzornem svetu so še predstavnica lokalne skupnosti Sabina Mozetič in predstavniki delavcev Mladen Jovičić, Marko Grabljevec in Rok Parovel. Po sklepu sveta delavcev Paravel v nadzornem svetu ostaja štiri leta do septembra 2016, Jovičič pa od aprila letos.

Slovenski državni holding (SDH) v predlogu za nove nadzornike navaja, da je nadzorni svet družbe v obstoječi sestavi izgubil zaupanje lastnika. V družbi se po mnenju SDH-ja namreč kaže neustrezno obvladovanje tveganj, kar je pokazala tudi preiskava finančne uprave in inšpektorata za delo, ki je razkrila nepravilnosti pri poslovanju Luke z izvajalci pristaniških storitev.

Nepravilnosti pri izvajalcih pristaniških storitev
Kot smo že poročali, je finančna uprava med drugim ugotovila nepravilnosti na področju zagotavljanja dela in to, da izvajalci pristaniških storitev sodelujejo z družbami, ki nimajo zaposlenih, odgovorne osebe pa niso dosegljive. Te družbe do uvedbe davčnega inšpekcijskega nadzora oddajajo obračune DDV-ja z majhnimi obveznostmi ali presežki, ki se kompenzirajo, po uvedbi nadzora pa niso več dosegljivi.

SDH zato za skupščino predlaga sklep, po katerem bi revizijska hiša Ernst & Young preverila tovrstne posle za tri leta nazaj. Kot je v obrazložitvi zapisal SDH, "obstaja sum, da zaradi načina vodenja teh poslov obstaja sum nastanka korupcijskih in drugih tveganj, ki bi lahko imela za posledico oškodovanje družb".

Odločanje o delitvi dobička
Delničarji bodo na skupščini odločali o delitvi 20,32 milijona evrov bilančnega dobička. Za izplačilo dividend bi vodstvo in nadzorniki namenili 13,44 milijona evrov oz. 96 centov bruto na delnico. A je društvo Mali delničarji Slovenije vložilo nasprotni predlog, v katerem predlaga, da bi za dividende namenili 19,6 milijona evrov oz. 1,40 evra bruto na delnico, preostanek pa bi ostal nerazporejen.

Skupščina, sklicana za 30. junij, bo odločala tudi o podelitvi razrešnice upravi, ki jo vodi Dragomir Matić, in nadzornikom za delo v lanskem letu. Glasovala bo še, da bi revizijo poslovanja opravljala družba KPMG Slovenija.

Največji delničar Luke Koper je država
SDH pa medtem upravi družbe predlaga, naj ustrezno popravi informacije za delničarje, ki so bile objavljene ob sklicu skupščine, tako da jih seznani s pravilom, po katerem je za sprejetje sklepa, ki se nanaša na odpoklic članov nadzornega sveta, potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov.

Največji delničar Luke Koper je država, ki ima neposredno v lasti 51 odstotkov družbe, posredno prek SDH-ja in Kapitalske družbe pa še 11,13 oz. 4,98 odstotka. Mestna občina Koper ima v Luki Koper 3,14-odstotni delež.