Foto: Zajem zaslona
Foto: Zajem zaslona
Vlada in sindikati javnega sektorja parafirali dogovor o regresu

Pogajanja med sindikati javnega sektorja in ministrstvom za javno upravo, ki ga vodi Boštjan Koritnik, so potekala na daljavo. Kot točka dnevnega reda pa je bila predvidena odprava preostalih varčevalnih ukrepov na področju povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev.

Vprašanja, ki se jih lotevajo v tem okviru, so vezana na regres za prehrano med delom, nadomestilo za ločeno življenje, povračilo stroškov na službenem potovanju v državi, kilometrino za uporabo lastnega avtomobila v službene namene, solidarnostno pomoč, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, nagrado dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse, pa tudi na odpravo znižanja vrednosti plačnih razredov iz leta 2012.

Minister Boštjan Koritnik. Foto: MMC RTV SLO
Minister Boštjan Koritnik. Foto: MMC RTV SLO

So pa sindikati pri točki razno izrazili zahtevo, da v nadaljevanju začnejo pogajanja o višjem regresu za letni dopust. Usklajen predlog obeh sindikalnih pogajalskih skupin je 1300 evrov za vse zaposlene v javnem sektorju. Za leto 2020 je bil regres za javne uslužbence, katerih plače so umeščene do vključno 20. plačnega razreda, določen v znesku 1050 evrov, za vse preostale pa pri 940 evrih, kolikor je znašala minimalna plača.

Po zakonu zaposlenemu pripada regres najmanj v znesku minimalne plače. Ta pa je letos določena v znesku 1024 evrov.

Sviz pričakuje, da bo vlada pri prenovi plačnega sistema upoštevala socialne partnerje

Bo plačni sistem še vedno enoten?

Vprašanje sprememb enotnega plačnega sistema javnega sektorja tokrat ni bilo na dnevnem redu. Kot so pojasnili v sindikatih, s kakšnimi novimi informacijami niso bili seznanjeni. So pa po besedah predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimirja Štruklja med drugim kot problematično navedli, da so se spremembe plačnega sistema znašle v načrtu za okrevanje in odpornost, in sicer z rešitvami, ki jih je vlada predstavila v svojih izhodiščih in so jih sindikati kategorično zavrnili.