Predsednik uprave  Telekoma Rudi Skobe ni naklonjen delitvi družbe na infrastrukturni in storitveni del. Foto: BoBo
Predsednik uprave Telekoma Rudi Skobe ni naklonjen delitvi družbe na infrastrukturni in storitveni del. Foto: BoBo

"To nam lahko govorijo tudi primeri prodaj drugih družb, ki so se vlekli v nedogled, in sami veste, kakšen je bil na koncu izkupiček za lastnike," je o podaljševanju postopka prodaje dejal Skobe, ki ni naklonjen delitvi družbe na infrastrukturni in storitveni del.

Nemotena privatizacija je v interesu družbe
Ob tem je poudaril, da je v interesu družbe, da proces privatizacije poteka nemoteno in da je končan v čim krajšem času, saj obremenjuje tekoče poslovanje družbe.

O morebitni delitvi družbe na storitveni in infrastrukturni del pa je dejal, da bi jo uprava družbe že predlagala, če bi bilo to za Telekom dobro.

"Te zamisli ne znamo niti komentirati, ker si ne predstavljamo, kako bi bilo to v praksi izvedljivo in zakaj bi to v praksi sploh izvajali, glede na to, da imamo na fiksnem segmentu infrastrukturno konkurenco, prav letos pa je država operaterjem pobrala frekvenčnino za naslednjih 15 let," je dejal.

Časovnica privatizacije ni znana
Jasna časovnica privatizacije sicer ni znana. Predsednik uprave SDH-ja Matej Pirc je na začetku meseca dejal, da naj bi se predstavitve poslovodstva družbe morebitnim kupcem začele prvi teden v septembru. Zavezujoče ponudbe v SDH-ju pričakujejo do sredine oktobra, podpis o prodaji družbe pa do konca oktobra.

31 milijonov evrov čistega dobička
Sicer je Skupina Telekom v prvih šestih mesecih ustvarila 384,9 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je tri odstotke manj kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček pa je ob polletju znašal blizu 31 milijonov evrov oziroma dva odstotka manj kot pred letom dni.

Dobiček iz poslovanja na ravni skupine je medtem dosegel 34,2 milijona evrov, kar je 19 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) po šestih mesecih znaša 111,2 milijona evrov, kar je za dvanajst odstotkov manj kot v enakem lanskem obdobju. Delež EBITDA v čistih prihodkih od prodaje dosega 29,1 odstotka.

Z nerevidiranim poročilom o poslovanju skupine in matične družbe Telekom Slovenije se je v sredo seznanil nadzorni svet družbe, podrobnosti iz njega pa je uprava pod vodstvom Rudolfa Skobeta predstavila v četrtek na novinarski konferenci v Ljubljani.

Tudi ujma je vplivala na poslovanje
Kot je uvodoma poudaril Skobe, leti 2013 in 2014 nista povsem primerljivi zaradi izrednih dogodkov oziroma dogodkov, na katere družba ni imela vpliva. Na poslovanje je med drugim vplivala letošnja ledena ujma, ki je največjemu slovenskemu operaterju povzročila za 6,5 milijona evrov škode, negativno pa sta vplivala vstop Hrvaške v EU prek nižjih prihodkov za gostovanje in plačilo frekvenčnin 64,2 milijona evrov.

Poslovni rezultati so po Skobetovih besedah sicer v skladu z načrti, vsi kazalniki za prvo polletje pa so boljši od načrtovanih, tudi glede na to, da skupina deluje na trgih, kjer je še vedno kriza v gospodarstvu. V primerjavi z drugimi primerljivimi evropskimi operaterji je skupina Telekom v prvem polletju po ocenah uprave med tistimi, ki so poslovali bolje.

Stroški dela zmanjšani za štiri odstotke
V prvi polovici leta so v Telekomu okrepili program kadrovskega prestrukturiranja. Stroške dela so zmanjšali za štiri odstotke. "Ta indeks bi bil še bistveno ugodnejši, če ne bi investiral kar nekaj sredstev v kadrovsko prestrukturiranje, kar bo imelo vpliv na zmanjševanje stroškov dela v prihodnosti," je dejal Skobe. Ob koncu polletja je skupina zaposlovala 4.465 ljudi, kar je za tri odstotke manj kot ob koncu leta 2013.

Rast priključkov za telefonijo
Skupina je v prvi polovici imela rast priključkov za telefonijo kot tudi širokopasovnih priključkov. Število teh se je na ravni skupine povečalo približno za pol odstotka, na 347.371, število priključkov fiksne in mobilne telefonije pa se je povečalo za en odstotek, na 2.713.032. Število priključkov VoIP se je povečalo za šest odstotkov, na 189.667.

Za naložbe so v prvem polletju namenili 101,1 milijona evrov, kar je zaradi plačanih licenčnih v Sloveniji za skoraj trikrat več kot v istem obdobju lani. S tem je povezan tudi višji neto finančni dolg, ki je sredi tega leta znašal 437 milijonov evrov, kar je 28 odstotkov več kot konec leta 2013.

Skupina Telekom Slovenije po besedah Skobeta dosega pomembne premike pri prodaji IKT-storitev, kjer ima dvomestno rast glede na leta prej.
Z roaming paketi povečali naročnike
Drugo četrtletje pa je potekalo tudi v znamenju znižanih cen za gostovanje, kjer se je skupina po besedah Skobeta uspešno odzvala. "Prav zaradi paketov, ki vključujejo roaming opcije, smo povečali števila naročnikov v Slovenji," je dejal.

Pet milijonov evrov izgube
Skobe je na podlagi novinarskih vprašanj spregovoril tudi glede dejavnosti na področju medijev, zajete v okviru hčerinske družbe TSmedia. Ta je 49-odstotni lastnik družbe Antenna TV SL, ki oddaja televizijski program Planet TV. Izguba zaradi televizijskega programa znaša okoli pet milijonov evrov, od česar na družbo TSmedia odpade okoli dva milijona evrov, je pojasnil.

Do koncu leta vodstvo za skupino Telekom Slovenije ohranja napoved za čisti dobiček 63 milijonov evrov, EBITDA 212 milijonov evrov, izdatke za naložbe pa so na račun frekvenčnin s 137 milijonov evrov povečali na 170 milijonov evrov.