Krka največ proda v vzhodno Evropo. Foto: BoBo
Krka največ proda v vzhodno Evropo. Foto: BoBo


Prihodki so se povečali za pet odstotkov, na 338,3 milijona evrov, čisti dobiček je porasel za 16 odstotkov, na 49,4 milijona evrov.
Pretežni del prihodkov, in sicer 94 odstotkov, je skupina Krka ustvarila na trgih zunaj Slovenije, so sporočili po torkovi seji nadzornega sveta. Količinsko se je celotna prodaja skupine z 10.963 zaposlenimi v letošnjem prvem četrtletju povečala za deset odstotkov.

Največ prodajo v vzhodno Evropo
Največja prodajna regija skupine Krka je vzhodna Evropa, kjer se je prodaja v omenjenem obdobju povečala za štiri odstotke, na 106,2 milijona evrov. Pri tem je prodaja v Rusiji porasla za odstotek, na 74,5 milijona evrov, rast je bilo opaziti tudi na večini drugih trgov v vzhodni Evropi in srednji Aziji.

Regija srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države, je z 81,2 milijona evrov dosegla šestodstotno rast prodaje. Vodilni trg je bila Poljska, kjer je Krka prodala za 36,5 milijona evrov svojih izdelkov. Med trgi v tej regiji se je prodaja nekoliko zmanjšala le na Madžarskem.

V zahodni Evropi je skupina Krka v prvem četrtletju povečala prodajo za tri odstotke, na 74 milijonov evrov. Največji trgi v tej regiji so Nemčija, Francija in Španija. V regiji jugovzhodna Evropa, kjer sta Krkina ključna trga Romunija in Hrvaška, se je prodaja povečala za 14 odstotkov, na 44,2 milijona evrov. Prodaja na čezmorske trge se je povečala za odstotek, na 11 milijonov evrov.

V Sloveniji je Krka v tem obdobju povečala prodajo za tri odstotke, na 21,7 milijona evrov. Kot so izračunali v družbi, je Krka z 9,1-odstotnim tržnim deležem ohranila vodilno mesto med ponudniki zdravil na slovenskem trgu.

Več prodanih zdravil na recept
Skupina Krka je v prvem četrtletju prodala za 279 milijonov evrov zdravil na recept, kar je šest odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju in predstavlja 82,5-odstotni delež v skupni prodaji. Prodaja se je povečala v vseh regijah, najbolj pa v jugovzhodni Evropi, na čezmorskih trgih ter v srednji in vzhodni Evropi.

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje povečala za 11 odstotkov, je skupina ustvarila 34,2 milijona evrov prihodkov, z veterinarskimi izdelki ob sedemodstotnem padcu 16,4 milijona evrov, s prodajo zdraviliško-turističnih storitev pa osem milijonov evrov prihodkov. Prodaja zadnjih se je povečala za šest odstotkov.

Dobiček pred davki skupine Krka je znašal 57,1 milijona evrov in je bil 24 odstotkov večji kot v primerljivem lanskem obdobju. V prvem četrtletju 2018 so v skupini Krka za naložbe namenili 19,3 milijona evrov. Vlagali so predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti.