Prihodki od prodaje skupine Mercator so se dvignili za 0,4 odstotka, na 1,06 milijarde evrov, Mercatorja pa za 4,1 odstotka, na 598 milijonov evrov. Foto: BoBo
Prihodki od prodaje skupine Mercator so se dvignili za 0,4 odstotka, na 1,06 milijarde evrov, Mercatorja pa za 4,1 odstotka, na 598 milijonov evrov. Foto: BoBo

Skupina Mercator je v prvi polovici leta še naprej zelo uspešno dosegala ciljev poslovne strategije ter izvajala finančnega in poslovnega prestrukturiranja, hkrati pa dosegala ključne cilje v zvezi z zadolženostjo in pomembno izboljšala strukturo ročnosti finančnih obveznosti. Neto finančni dolg se je v primerjavi z istim obdobjem lani znižal za 152 milijonov evrov, so sporočili iz Mercatorja.

"Skupini je v dveh letih uspelo povišati bruto dobiček iz poslovanja za 72 odstotkov in bistveno znižati zadolženost. Z jasno strategijo, osredotočenostjo na ponudbo lokalnih in regionalnih izdelkov in sodelovanje z dobavitelji, z inovativnim konceptom trgovin in vsakodnevnim trudom vseh zaposlenih nam je uspel poslovni in finančni preobrat," je dejal predsednik uprave skupine Tomislav Čizmić.

Sočasno z razdolževanjem skupina nadaljuje največjo naložbo v zgodovini, to je gradnjo novega logistično-distribucijskega središča v Ljubljani. V okviru novega naložbenega cikla Mercator v Srbiji načrtuje širitev logističnih zmogljivosti prodajne mreže. Prav na tem trgu podjetje vidi veliko priložnosti za rast, tudi s prevzemi, so navedli.

Najpomembnejši Slovenija in Srbija

Najpomembnejša trga poslovanja skupine sta Slovenija in Srbija. V Sloveniji je skupina v prvem polletju ustvarila 57,1 odstotka vseh prihodkov od prodaje, na srbskem trgu pa 31,8 odstotka. V BiH je ustvarila 5,2 odstotka vseh prihodkov, v Črni gori 4,9 odstotka in na Hrvaškem odstotek, izhaja iz polletnega poročila.

Letos v Mercatorju, ki ima v Sloveniji 9500 zaposlenih, v skupini pa 20.200, posodabljajo drobnoprodajno mrežo. V prvi polovici leta so v Sloveniji, Srbiji, Črni gori in v BiH odprli 10 novih enot, prenovljenih pa je bilo 23 enot. V njih so po zagotovilih vodstva nadaljevali aktivno podporo domačim dobaviteljem ter promocijo domače in lokalne ponudbe.

Mercator je lansko jesen s Supernovo podpisal pogodbo o prodaji 10 trgovskih centrov v Sloveniji, ki jih najema, in katere transakcija je bila zaključena sredi februarja. Supernova je plačala kupnino v vrednosti 116,6 milijona evrov, ta pa je bila namenjena poplačilu finančnih obveznosti. Skupina bo nadaljevala odprodajo poslovno nepotrebnega premoženja na vseh svojih trgih.

Mercator je del skupine Agrokor, ki je v fazi prestrukturiranja. Aprila je začela poslovati družba Fortenova grupa, na katero se bodo prenesla zdrava jedra iz sistema skupine Agrokor, med zadnjimi se bo nanjo prenesel tudi Mercator. Pogoji za prenos so pridobitev soglasja bank upnic Mercatorja, soglasje varuha konkurence in uspešno zaključena prevzemna ponudba za Mercator, so spomnili.

Agrokor je z 69,57-odstotnim deležem Mercatorjev največji delničar. Med večjimi so s fiduciarnimi računi Clearstream banking oz. ruska Sberbank z 18,54-odstotnim deležem, OTP banka s 6,74-odstotnim deležem in Addiko Bank z 2,84-odstotnim deležem. Delničarji so še družba Mercator (0,69 odstotka), Zagrebačka banka (0,58 odstotka), fizične osebe (0,62 odstotka) in druge pravne osebe (0,42 odstotka).