Foto: BoBo
Foto: BoBo

Samo v tretjem četrtletju, na katero je po navedbah NLB-ja naraščajoča zaskrbljenost zaradi zdravstvenih razmer vplivala minimalno ali pa sploh ne, je imela skupina 65,7 milijona evrov čistega dobička.

Čisti obrestni prihodki so v tretjem četrtletju znašali 103,7 milijona evrov, kar je v primerjavi z drugim četrtletjem tri odstotke več. V banki rast pripisujejo zlasti močni rasti posojil, medtem ko marže ostajajo pod pritiskom.

V prvih devetih mesecih so se čisti obrestni prihodki povečali za 35 odstotkov, na 302,3 milijona evrov. K temu je srbska Komercijalna banka prispevala 74,4 milijona evrov.

Marže medtem ostajajo pod pritiskom zaradi obilne likvidnosti finančnega sektorja na svetovni ravni, pri čemer je neto obrestna marža skupine NLB znašala 2,07 odstotka, marža operativnega poslovanja pa 3,30 odstotka, so zapisali.

Čisti neobrestni prihodki so v prvih devetih mesecih leta dosegli 197,5 milijona evrov. Osrednji poslovni fokus, prihodki iz čistih opravnin, so se v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali za 38 odstotkov. Rast so zaznali v vseh bankah, predvsem na ravni NLB-ja zaradi prilagajanja cenovne politike paketov, uvedbe nadomestil za visoka stanja, višjih čistih provizij od upravljanja premoženja in bančnega zavarovalništva ter provizij za organizacijo sindiciranih posojil.

Skupina je nadaljevala optimizacijo števila poslovalnic, zlasti med bankami skupine Komercijalne banke, ki je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem zaprla 11 poslovalnic, skupaj v letu 2021 pa 14.

"Pričakujemo, da bomo do konca leta 2021 realizirali približno polovico znova ocenjenih stroškov integracije v višini 19,7 milijona evrov. Delež stroškov v čistih prihodkih je znašal 59,4 odstotka, kar je tri odstotne točke več kot v enakem obdobju lani," so zapisali.

V prvih devetih mesecih je banka sprostila neto oslabitve in rezervacije za posojilna tveganja v vrednosti 34,1 milijona evrov, predvsem zaradi poplačil ali prodaje več izpostavljenosti, pa tudi spremenjenih parametrov za določanje skupinskih oslabitev ter rezervacij v povezavi z ugodnejšimi makroekonomskimi napovedmi, ki so privedle do stroška tveganja v prvih devetih mesecih.

Posojilna dejavnost je imela v prvih devetih mesecih leta zdravo, občutno rast v vseh bančnih članicah skupine. Rast posojil prebivalstvu je bila v celotni skupini zelo močna, z 11-odstotnim povečanjem v strateških tujih bankah (brez skupine Komercijalne banke), medtem ko je bila rast te skupine, kljub integracijskim dejavnostim, v primerjavi z začetkom leta šestodstotna.

Na slovenskem trgu je na podlagi zelo velikega povpraševanja po stanovanjskih posojilih poslovala izjemno dobro z osemodstotno rastjo od začetka leta (197,9 milijona evrov). Rast posojil podjetjem na ravni skupine je bila od začetka leta triodstotna.

Pričakovanje rasti posojil

Skladno z okrevanjem gospodarstva v NLB-ju letos pričakujejo močno rast posojil na področju poslovanja s prebivalstvom v Sloveniji s poudarkom na hipotekarnih kreditih. Odpiranje gospodarstev in uvedba provizije za visoke bančne depozite sta spodbudila povpraševanje po proizvodih, ki ustvarjajo provizije, ter prihodke. Vse navedeno naj bi v letu 2021 prineslo skupne redne prihodke v vrednosti več kot 600 milijonov evrov.

Člani nadzornega sveta so se na današnji seji seznanili tudi s poročili strokovnih služb banke in potrdili predloge, za katere je potrebno njihovo soglasje. Izrazili so zadovoljstvo nad doseženimi rezultati skupine NLB in poudarili, da okrepljeni kapitalski in likvidnostni položaj zagotavljata, da bodo pričakovanja deležnikov NLB-ja izpolnjena.

"Še naprej bomo uspešno rasli in svoj tržni delež povečevali organsko, vendar pa pozorno spremljamo razvoj dogajanja v naši domači regiji, jugovzhodni Evropi, ter se ne bomo izognili analiziranju in obravnavi morebitnih priložnosti za ustvarjanje dodane vrednosti tudi s prevzemi in združitvami," pa je dejal predsednik uprave NLB-ja Blaž Brodnjak.

NLB je po njegovih besedah sposobna kupiti drugo banko in/ali portfelj na katerem koli trgu, kjer posluje, pa tudi na drugih trgih v regiji, "in tako postati pravi regijski prvak".