Skupina je ob povečanem dobičku zvišala tudi dolg Foto: BoBo
Skupina je ob povečanem dobičku zvišala tudi dolg Foto: BoBo


Čisti dobiček je na ravni skupine letos 46,3 milijona evrov. S poslovanjem se je v sredo seznanil nadzorni svet Telekoma Slovenije, družba pa bo poslovanje podrobneje predstavila na dopoldanski novinarski konferenci.

Skupina: Dobiček iz poslovanja nižji
Telekom je na ravni skupine ustvaril 63,4 milijona evrov dobička iz poslovanja, kar na letni ravni predstavlja dveodstotni padec, izhaja iz sporočila, objavljenega na spletni strani Ljubljanske borze. Na to so vplivali nižji čisti prihodki od prodaje, ki so predvsem posledica zniževanja prihodkov klasične govorne telefonije in prehajanja uporabnikov mobilne telefonije na nove, za uporabnike ugodnejše pakete.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) se je znižal za pet odstotkov, na 188,7 milijona evrov - delež EBITDA v čistih prihodkih od prodaje dosega 31,5-odstotni delež.

Skupina naj bi letos po načrtih ustvarila 50 milijonov evrov čistega dobička, medtem ko naj bi EBITDA znašal do 245 milijonov evrov.

Zvišal se je neto dolg
Skupina je povečala neto finančni dolg. Ta znaša 370,4 milijona evrov in je sedem odstotkov večji kot konec lanskega leta - po pojasnilih družbe je to sicer predvsem posledica izplačila dividend.

V Skupini Telekom Slovenije medtem narašča število priključkov. Tako se je število fiksnih širokopasovnih priključkov v devetih mesecih povečalo za dva odstotka, na 348.766. Za sedem odstotkov se je povečalo število mobilnih uporabnikov, in sicer na 2,23 milijona, medtem ko se je število TV-priključkov zvišalo za 12 odstotkov, na 313.965.