Zakladne menice so nematerializirani, serijski, imenski, prenosljivi vrednostni papirji z dospelostjo treh, šestih, dvanajstih in osemnajstih mesecev. Izdajajo se v apoenih po 1000 EUR. Foto: Reuters
Zakladne menice so nematerializirani, serijski, imenski, prenosljivi vrednostni papirji z dospelostjo treh, šestih, dvanajstih in osemnajstih mesecev. Izdajajo se v apoenih po 1000 EUR. Foto: Reuters

Na avkciji za menice, ki je potekala v torek, je povpraševanje preseglo ponudbo. Za 12-mesečne menice z oznako DZ80 1. izdaja je bilo podanih 138.000 lotov ponudb, ministrstvo je sprejelo za 51.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 51 milijonov evrov po enotni ceni 100,356 odstotka, nominalna letna obrestna mera je -0,35 odstotka. Ponudbe so se gibale v razponu cene med 100,250 in 100,610 odstotka, razpon obrestne mere je od -0,60 do -0,25 odstotka letno. Enoletne menice bodo v plačilo dospele 14. februarja 2019.

Za šestmesečne menice z oznako SZ97 1. izdaja je bilo ponudb za 119.000 lotov, ministrstvo je sprejelo 25.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 25 milijonov evrov po enotni ceni 100,187 odstotka in nominalni letni obrestni meri -0,37 odstotka. Ponudbe so se gibale v razponu cene med 100,152 in 100,255 odstotka oz. v razponu obrestne mere od -0,50 do -0,30 odstotka letno. Menice bodo dospele 16. avgusta.

Tudi za trimesečne menice je povpraševanje preseglo ponudbo. Ponudbe je bilo za 28.000 lotov, ministrstvo pa je sprejelo 8000 lotov ponudb v skupni vrednosti osem milijonov evrov po enotni ceni 100,094 odstotka in nominalni letni obrestni meri -0,37 odstotka. Ponudbe so se gibale v razponu cene med 100,076 in 100,100 odstotka oz. v razponu obrestne mere od -0,40 do -0,30 odstotka letno. Menice z oznako TZ165 1. izdaja bodo dospele 17. maja.

Kaj so menice?
Zakladne menice so nematerializirani, serijski, imenski, prenosljivi vrednostni papirji z dospelostjo treh, šestih, dvanajstih in osemnajstih mesecev. Izdajajo se v apoenih po 1000 EUR, nominalna vrednost posamezne razpisane emisije pa je odvisna od vsakokratne odločitve izdajatelja.

Primarna prodaja zakladnih menic poteka na avkcijah. Vlagatelji na avkciji licitirajo prodajno ceno, preko katere se odraža nominalna proporcionalna obrestna mera ponudbe. Posamezna avkcija se zapre pri enotni ceni (oz. obrestni meri), kar pomeni, da so pri tej ceni sprejete ponudbe z višjo ceno od izklicne ali enako ceno (v tem primeru so ponudbe lahko delno sprejete), ponudbe z nižjo ceno od izklicne pa niso sprejete, pojasnjujejo na spletni strani Ministrstva za finance.

Pri avkciji zakladnih menic lahko neposredno sodelujejo primarni vpisniki, kot so Abanka, Deželna Banka Slovenije, Nova KBM, NLB, SKB banka, Unicredit Banka Slovenija in Jefferies International. Druge pravne in fizične osebe pa posredno z oddajo naročil primarnim vpisnikom, navajajo na ministrstvu.