Zaradi visoke donosnosti (visokih obresti, ki jih bo morala država plačati) je bilo zanimanje za novo izdajo obveznic veliko. Foto: MMC RTV SLO
Zaradi visoke donosnosti (visokih obresti, ki jih bo morala država plačati) je bilo zanimanje za novo izdajo obveznic veliko. Foto: MMC RTV SLO
Finančni minister je z izdajo novih dolarskih obveznic znova uspešno zadolžil Slovenijo. Foto: BoBo

Povpraševanje po desetletnih obveznicah je bilo večje, ker so privlačnejše zaradi večje donosnosti. Zahtevana donosnost zanje je bila 5,48 odstotka, medtem ko za petletne obveznice znaša 4,275 odstotka.

Veliko zanimanje za slovenske obveznice
Ministrstvo za finance se je pohvalilo, da je za slovenske obveznice vladalo izjemno zanimanje. Skupni obseg knjige naročil je namreč dosegel kar 16,4 milijarde dolarjev, kar predstavlja največjo knjigo naročil letos za indicirano izdajo državnih obveznic v regiji Srednja in Vzhodna Evropa, Bližnji vzhod in Afrika!

Veliko povpraševanje se je zgodilo kljub dejstvu, da je Slovenija med transakcijo precej znižala pribitek na referenčno ameriško državno obveznico ustrezne ročnosti. Prvotni ciljni pribitek je bil namreč v razponu od 3,000 do 3,125 odstotne točke.

Že po nekaj urah od odprtja knjige so naročila presegla 12 milijard dolarjev, kar je državi omogočilo, da je okvirni pribitek pri obeh izdajah znižala na 2,875 odstotne točke. Ker se je interes vlagateljev nadaljeval tudi po začetku jutranjega trgovanja v ZDA, je bila končna cena za obe ročnosti obveznic določena 2,800 odstotne točke nad zahtevano donosnostjo na ameriške obveznice.
Zavarovanje pred tečajnimi tveganji
3,5 milijarde dolarjev trenutno znaša 2,56 milijarde evrov. Da bi se država zavarovala pred tečajnimi tveganji, je hkrati izpeljala tudi transakcijo valutne zamenjave v evre. S popolno uskladitvijo vseh obveznosti v dolarjih z denarnimi tokovi v evrih je tako država ustvarila t. i. sintetično obveznost v evrih, kar pomeni, da je v celoti zaščitena pred tveganjem spremembe menjalnega tečaja med valutama.
Tokratno izdajo so organizirale banke Barclays, Goldman Sachs in JP Morgan Chase. Izvedena je bila skoraj dva tedna po koncu t. i. "roadshowa" pri vlagateljih v ZDA in v londonskem Cityju. Na finančnem ministrstvu poudarjajo, da so na srečanjih vlagatelje seznanili z razvojem dogodkov v državi v zadnjih mesecih in z znatnim napredkom pri dokapitalizaciji bank.

Reporter: Kupoval je PIMCO

Gre za novo dolarsko zadolžitev, potem ko je Slovenija novembra lani nepričakovano in brez posebnega "roadshowa" izdala za 1,5 milijarde evrov obveznic na evrskem trgu. Kupec slovenskih obveznic v tej zaprti izdaji do danes ni bil uradno objavljen, tednik Reporter pa je v ponedeljek na podlagi neimenovanih virov poročal, da je slovenske obveznice takrat kupil eden največjih svetovnih upravljavcev državnega dolga, ameriški PIMCO.
Pred tem je država maja lani in oktobra predlani izdala za skupno skoraj šest milijard dolarjev obveznic na dolarskem trgu. V vseh primerih je bila zahtevana obrestna mera zaradi špekulacij o javnofinančni in gospodarski trdnosti Slovenije ter potrebi po zunanji pomoči visoka.

Nova zadolžitev Slovenije
Nova zadolžitev Slovenije