Po mnenju podpredsednika EIB Antona Ropa, bo posojilo EIB okrepilo konkurenčnost Slovenije. Foto: EPA
Po mnenju podpredsednika EIB Antona Ropa, bo posojilo EIB okrepilo konkurenčnost Slovenije. Foto: EPA

Evropska investicijska banka se je s tem odzvala na prošnjo ministrstva za finance za okvirno posojilo za sofinanciranje nacionalne udeležbe pri projektih, ki se sicer financirajo iz proračuna EU-ja. Slovenija je sicer v tekoči finančni perspektivi upravičena do skupno 4,2 milijarde evrov kohezijskih sredstev.

S podpisom pogodbe bo EIB zagotovil 500 milijonov evrov sredstev, kar je skladno s pravilom, po katerem skupno financiranje in proračuna EU-ja in EIB-ja ne sme preseči 90 odstotkov skupnih stroškov. Posojilo EIB-ja ima ročnost 25 let, pri čemer se 30 odstotkov sredstev lahko črpa takoj ob odobritvi, preostale deleže pa, ko je že alociranih 80 odstotkov sredstev iz predhodnih deležev.

Po mnenju finančnega ministra Janeza Šušteršiča je Slovenija s podpisom te pogodbe prekinila dozdajšnjo relativno enoznačno strategijo financiranja proračuna, ki je temeljila na izdaji ene ali dveh referenčnih obveznic. Po navedbah Šušteršiča bo Slovenija sredstva namenila za financiranje nujno potrebnih investicij, glede na zavezo o konsolidaciji javnih financ.

Podpredsednik EIB-ja Anton Rop pa je ob največjem posojilu EIB-ja Sloveniji doslej dejal, da bo to pomagalo okrepiti konkurenčnost Slovenije in povečalo sposobnost Slovenije za črpanje evropskih sredstev. "Slovenija bo s sredstvi, odobrenimi pod ugodnimi pogoji, lažje financirala prioritetne projekte v vrednosti okoli treh milijard evrov, ki dobivajo pomoč tudi iz evropskih skladov," je dejal Rop.