Lot je enota za trgovanje z vrednostnimi papirji. Na Ljubljanski borzi je navadno kar en apoen oziroma ena delnica. Foto: Reuters
Lot je enota za trgovanje z vrednostnimi papirji. Na Ljubljanski borzi je navadno kar en apoen oziroma ena delnica. Foto: Reuters

Na dražbi šestmesečnih zakladnih menic je bilo podanih za 86.800 lotov ponudb, ministrstvo za finance pa je sprejelo 22.800 lotov v skupni vrednosti 22,8 milijona evrov. Obveznosti iz menic, pri katerih je obrestna mera določena v vrednosti nič odstotka, bodo dospele 12. maja 2016, so sporočili z ministrstva.

Prav tako velja ničelna obrestna mera za 12-mesečne zakladne menice, ki jih je država prodala v vrednosti nekaj manj kot 30,2 milijona evrov. Ponudba je bila tudi tu večja od povpraševanja, ministrstvo pa je od podanih 110.194 lotov sprejelo 30.194 lotov ponudb. Obveznosti iz teh menic bodo dospele 10. novembra 2016.

Zakladne menice so diskontirani vrednostni papirji: vlagatelji ob izdaji vplačajo diskontirani znesek, izdajatelj pa ob zapadlosti izplača njihov nominalni znesek. Njihovi imetniki so lahko tako pravne kot fizične osebe.