Povpraševanje je bilo še enkrat višje od ponudbe, je razvidno s spletnih strani finančnega ministrstva. Foto: Reuters
Povpraševanje je bilo še enkrat višje od ponudbe, je razvidno s spletnih strani finančnega ministrstva. Foto: Reuters

Na dražbi je bilo podanih za 221.800 lotov ponudb, ministrstvo za finance pa je sprejelo 91.100 lotov v skupni vrednosti 91,1 milijona evrov. Obveznosti iz menic bodo dospele 6. aprila 2017.

Zakladne menice so diskontirani vrednostni papirji: vlagatelji ob izdaji vplačajo diskontirani znesek, izdajatelj pa ob zapadlosti izplača njihov nominalni znesek. Njihovi imetniki so lahko tako pravne kot fizične osebe.