Med krizo se bo Evropska investicijska banka osredotočila na podporo malim in srednje velikim podjetjem, projekte s področja obnovljive energije ter proizvodnjo do okolja prijaznih avtomobilov. Foto: EPA
Med krizo se bo Evropska investicijska banka osredotočila na podporo malim in srednje velikim podjetjem, projekte s področja obnovljive energije ter proizvodnjo do okolja prijaznih avtomobilov. Foto: EPA
Predsednik EBI-ja odobril tri posojila

Osem milijonov evrov bo namenjenih družbi Bia Separations, 30 milijonov bo prejel sklad za regionalni razvoj, 20 milijonov pa je vredno posojilo za NLB Leasing. Prvo posojilo je namenjeno raziskavam in razvoju biotehnologije. Minister za finance France Križanič je dejal, da gre za izrazito kakovostno naložbo v visoke tehnologije z visoko dodano vrednostjo.

30 milijonov evrov, ki so namenjeni skladu za regionalni razvoj v Ribnici, bo pokrilo lokalne naložbe na različnih področjih. Križanič je dejal, da ima omenjeni sklad določene standarde, ki omogočajo učinkovito umeščanje sredstev in tudi refinanciranje.

Slovenija največja prejemnica posojil EIB-ja na prebivalca v Evropi
Posojilo NLB Leasingu pa bo namenjeno financiranju manjših projektov. Minister je pojasnil, da bodo s pomočjo posojila spodbudili razvoj malih in srednjih podjetij prek NLB-ja kot posrednika, ki omogoča preučitev, kateremu izmed manjših podjetij je smiselno posojati denar po sorazmerno ugodni obrestni meri. Projekt bo stekel relativno hitro, druga dva pa v drugi polovici leta ali prihodnje leto.

Pogodbe o treh novih posojilih so bile podpisane v okviru obiska predsednika Evropske investicijske banke Philipa Maystadta. Dejal je, da banka s Slovenijo, ki je z več kot tremi milijardami evrov posojil največja prejemnica na prebivalca v Evropi, dobro sodeluje. Dodal je, da so v Sloveniji zelo aktivni, a lahko sodelovanje še poglobijo. Predsednik EIB-ja je še dejal, da je Slovenija majhno gospodarstvo, ki je zelo odvisno od gospodarskih razmer v soseščini. Med posebnostmi Slovenije pa je omenil bančni sektor, ki je v boljšem stanju kot v nekaterih drugih državah v EU-ja.

A. M.

Predsednik EBI-ja odobril tri posojila