Slovenske železnice so se preoblikovale v holding. Foto: MMC RTV SLO
Slovenske železnice so se preoblikovale v holding. Foto: MMC RTV SLO

Železnice bodo z vpisom holdinga v sodni register Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb države (AUKN) posredovale tudi sklep nadzornega sveta o imenovanju Ervina Pfeiferja na mesto generalnega direktorja - o soglasju za njegovo imenovanje naj bi svet AUKN-ja odločal že danes.

Bo AUKN zahteval nov nadzorni svet?
Agencija za upravljanje kapitalskih naložb naj sicer ne bi bila zadovoljna s potezo nadzornikov Slovenskih železnic, ki so v ponedeljek za generalnega direktorja holdinga imenovali Ervina Pfeiferja, zato naj bi že sprožila postopke o novi sestavi nadzornega sveta. Ta naj bi znova odločal o ustreznosti Pfeiferjevega imenovanja na čelo železnic.

Z AUKN-ja so v sredo sporočili, da bodo v prvi polovici septembra sprejeli odločitev o morebitni novi sestavi nadzornega sveta Slovenskih železnic. Menjava nadzornikov naj bi bila izvedena prihodnji torek, lahko pa že danes; med kandidati za prvega nadzornika se omenja Marjan Rekar, za člane pa Alojzij Zajc, Alenka Podbevšek in Bojan Brank - slednja sta v nadzornem svetu družbe že zdaj. Dva predstavnika v nadzorni svet izvolijo zaposleni.

Holding bo imel štiričlansko upravo
Zakon o družbi Slovenske železnice narekuje, da naj bodo Slovenske železnice obvladujoča družba, medtem ko bodo glavne dejavnosti oblikovane pod okriljem treh novih odvisnih družb - Infrastrukture, Potniškega prometa in Tovornega prometa. Holding bodo sestavljale tudi že obstoječe odvisne družbe: SŽ - Centralne delavnice, SŽ - ŽIP, Prometni institut Ljubljana in SŽ - Železniško gradbeno podjetje Ljubljana.

Holding Slovenske železnice bo imel štiričlansko upravo; po mandatarskem sistemu bo dva člana uprave nadzornikom v potrditev predlagal generalni direktor, za imenovanje četrtega člana pa bo odgovoren svet delavcev. Nadzorni svet, ki zdaj šteje devet članov, bo po novem šestčlanski.