Preoblikovane Slovenske železnice bo vodila tričlanska uprava - generalni direktor in dva člana poslovodstva - oziroma štiričlanska, če bodo izpolnjeni pogoji za imenovanje delavskega direktorja. Foto: MMC RTV SLO
Preoblikovane Slovenske železnice bo vodila tričlanska uprava - generalni direktor in dva člana poslovodstva - oziroma štiričlanska, če bodo izpolnjeni pogoji za imenovanje delavskega direktorja. Foto: MMC RTV SLO
Kdo bo vodil Slovenke železnice?

se bodo septembra preoblikovale Slovenske železnice, postavili Ervina Pfeiferja.

Nadzorni svet Slovenskih železnic se je po besedah predsednika nadzornega sveta Igorja Zajca odločal med Marjano Novak in Ervinom Pfeiferjem.

Po Zajčevih besedah sta oba izjemna kandidata, kakršnih Slovenske železnice še niso imele. Zajec bi na čelu železnic, kot je dejal, najraje videl oba. "Oba sta na člane nadzornega sveta naredila odličen vtis. Odločitev bo težka," je dejal pred dokončno izbiro.

Novakova je direktorica Rimskih term, v času prometnega ministra Igorja Umka pa je bila sekretarka na ministrstvu za promet, Pfeifer pa je nekdanji direktor upravljavskega centra za ekonomiko in organizacijo poslovanja pri NLB-ju, zdaj pa ima svetovalno podjetje Avantom.

Uprava bo tričlanska
Preoblikovane Slovenske železnice bo sicer vodila tričlanska uprava - generalni direktor in dva člana poslovodstva - oziroma štiričlanska, če bodo izpolnjeni pogoji za imenovanje delavskega direktorja. Razpis za novo vodstvo ni bil objavljen, nadzorni svet se je namreč odločil primernega kandidata poiskati s kadrovskimi agencijami, ta pa bo nato izbral še dva sodelavca.

Brankoviču še šest plač
S preoblikovanjem zdaj enovitih železnic v holding namreč samodejno preneha mandat zdajšnjemu generalnemu direktorju Goranu Brankoviču. Ta odhaja iz železnic, dobil pa bo odpravnino v višini šestih njegovih povprečnih plač, torej okoli 44.000 evrov.

Nekaj razgovorov že opravljenih
Posebna kadrovska komisija nadzornega sveta je že opravila razgovore z nekaj kandidati, določena imena za generalnega direktorja holdinga pa so tudi že zaokrožila v javnosti.

Železnice sicer trenutno vodi Goran Brankovič, ki je na čelu družbe slabi dve leti. Novi generalni direktor Slovenskih železnic bo imenovan s 1. septembrom, ko naj bi zaživela tudi holdinška organiziranost - Slovenske železnice kot obvladujoča družba ter tri odvisne družbe: Infrastruktura, Potniški promet in Tovorni promet, ki se jim bodo pridružile že obstoječe odvisne družbe. Skladno z zakonom o Slovenskih železnicah se mora družba v holding preoblikovati do 11. septembra.

Nadzorni svet se bo seznanil tudi s poslovanjem Slovenskih železnic, z informacijo o škodi, ki jo je povzročila nedavna stavka žerjavistov v Luki Koper, z informacijo o gradnji Emonike in o ustanavljanju podjetja Cargo 10.

Kdo bo vodil Slovenke železnice?