Nadzorni svet je, kot so v pisnem sporočilu za javnost zapisali na Slovenskih železnicah, izrazil zadovoljstvo, ker je po dolgem času med vsemi deležniki znotraj in zunaj podjetja končno dozorelo spoznanje, da je sprememba organiziranosti železnic v holding pravi način za omogočanje uspešnega poslovanja podjetja. Foto: MMC RTV SLO
Nadzorni svet je, kot so v pisnem sporočilu za javnost zapisali na Slovenskih železnicah, izrazil zadovoljstvo, ker je po dolgem času med vsemi deležniki znotraj in zunaj podjetja končno dozorelo spoznanje, da je sprememba organiziranosti železnic v holding pravi način za omogočanje uspešnega poslovanja podjetja. Foto: MMC RTV SLO
"Holdinška organiziranost železnic s tremi odvisnimi družbami - za tovorni promet, potniški promet in infrastrukturo - bo v polni obliki zaživela s 1. januarjem 2012," je po seji nadzornega sveta povedal prvi nadzornik Igor Zajec. Foto: MMC RTV SLO
SŽ: Jeseni holding z novo upravo

"Holdinška organiziranost železnic s tremi odvisnimi družbami - za tovorni promet, potniški promet in infrastrukturo - bo v polni obliki zaživela s 1. januarjem 2012," je po seji nadzornega sveta povedal prvi nadzornik Igor Zajec.

Pojasnil je še, da bo nova uprava železnic - sedanjemu poslovodstvu namreč s preoblikovanjem v holding samodejno preneha mandat - sestavljena iz treh članov in delavskega direktorja. "Glede na možnosti, ki jih nadzorni svet ima, bomo sami pregledali možnosti kandidatov. V razpise ne bomo šli," je dejal prvi nadzornik.

Kandidiral naj bi tudi sedanji generalni direktor
Zajec je potrdil, da bodo h kandidaturi pozvali tudi sedanjega generalnega direktorja Slovenskih železnic Gorana Brankoviča. "Nadzorni svet bo naredil poziv za člane uprave, s kandidati bo opravil razgovore, potem pa bomo videli, kdo se bo odločil za opravljanje funkcije in kdo ne," je dejal in dodal, da bodo pri imenovanju nove uprave dosledni, saj si ne želijo izgubiti zaupanja, ki so ga uspeli pridobiti.

Brankovič, ki je na čelu železnic od oktobra 2009, je sicer po Zajčevih besedah naredil ogromno, njegov prispevek pa je bistven tudi pri pripravi dokumentov za preoblikovanje Slovenskih železnic v holding.

Potrdili delitveni načrt in poročilo poslovodstva
Nadzorniki so potrdili tudi delitveni načrt in poročilo poslovodstva o delitvi, predlog za dokapitalizacijo družbe SŽ - Centralne delavnice, predlog za dokapitalizacijo družbe SŽ - ŽIP, predlog sprememb in dopolnitev akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice ter predloge pogodb o obvladovanju novih odvisnih družb. Dokumente so posredovali v obravnavo ministrstvu za promet, agenciji za upravljanje kapitalskih naložb in vladi.

Nadzorni svet je, kot so v pisnem sporočilu za javnost zapisali na Slovenskih železnicah, izrazil zadovoljstvo, ker je po dolgem času med vsemi deležniki znotraj in zunaj podjetja končno dozorelo spoznanje, da je sprememba organiziranosti železnic v holding pravi način za omogočanje uspešnega poslovanja podjetja.

Na dnevnem redu tudi strategija do leta 2020
Nadzorniki so se seznanili tudi s strategijo Slovenskih železnic do leta 2020, ki je nastala s sodelovanjem vodstva družbe in svetovalci podjetja AT Kearney. Uresničitev zastavljenih strateških ciljev pomeni, da bodo Slovenske železnice zagotavljale primerno dobičkonosnost in zadosten investicijski potencial za lastni razvoj.

Člani nadzornega sveta so se dotaknili tudi tekočega poslovanja. Po prvih ocenah so železnice v prvih petih mesecih ustvarile 3,8 milijona evrov dobička iz poslovanja in 253.000 evrov čistega dobička. Družba je pozitivno poslovala kljub negativnemu vplivu tečajnih razlik v višini 2,56 milijona evrov. Dodana vrednost na zaposlenega (preračunana na letno raven) je znašala 32.315 evrov in je za 7,8 odstotka večja od načrtov ter za dobrih 20 odstotkov večja kot lani, pojasnjujejo na železnicah.

Čisti dobiček družbe 3,1 mio. evrov
Medtem ko gre pri podatkih za prvih pet mesecev le za ocene, so bolj podrobni štirimesečni podatki o poslovanju. V prvih štirih mesecih je dobiček iz poslovanja znašal 3,4 milijona evrov. Rezultat je od načrtovanega realno boljši za 6,9 milijona evrov, predvsem zaradi večjih transportnih prihodkov tovornega prometa ter boljših rezultatov infrastrukture in vodenja prometa. Čisti dobiček družbe je dosegel 3,1 milijona evrov.

Transportni prihodki v tovornem prometu so bili v obdobju od januarja do aprila večji od načrtovanih za 13,3 odstotka oz. 6,6 milijona evrov. Prihodki so bili večji v vseh vrstah prometa. Medtem ko vlada kljub drugačnim napovedim še ni rekla zadnje besede o usodi slovenskega logističnega holdinga oz. povezovanja Slovenskih železnic, Luke Koper in Intereurope, je Zajec danes dejal, da je ideja o tem zamrla.

SŽ: Jeseni holding z novo upravo