Sporazum je v Bruslju podpisalo 26 članic EU-ja z izjemo Švedske in Velike Britanije. Foto: EPA
Sporazum je v Bruslju podpisalo 26 članic EU-ja z izjemo Švedske in Velike Britanije. Foto: EPA

Enotni sklad za reševanje bank, ki je del enotnega mehanizma za reševanje bank ali drugega stebra bančne unije, naj bi začel delovati januarja 2016. V osmih letih pa se mora napolniti z enim odstotkom zajamčenih depozitov vseh bank sodelujočih držav, kar danes znaša približno 55 milijard evrov.

Velikost sklada bo v absolutnih zneskih sicer ostala dinamična, kar pomeni, da se bo samodejno povečevala, če bo bančni sektor rasel oz. obratno.

Dinamike vplačevanja pa še ni mogoče natančneje določiti, saj bo plačila v sklad podrobneje opredelila Evropska komisija, so pojasnili na ministrstvu za finance.

Sporazum podpisalo 26 držav
Sporazum je v Bruslju podpisalo 26 članic EU-ja, razen Švedske in Velike Britanije. Podpisnice so se zavezale, da bodo prispevke bank, zbrane na nacionalni ravni, prenesle v ta sklad. Ta bo sprva razdeljen na nacionalne razdelke, ki naj bi se postopno polnili in združevali.

Sporazum bo začel veljati, ko ga bo ratificiralo toliko držav, da bodo skupaj predstavljale 90 odstotkov ponderiranih glasov vseh sodelujočih držav.