Slovenska pridelava zelenjave pokrije samo 38 odstotkov potreb domačega trga. Foto: Pixabay
Slovenska pridelava zelenjave pokrije samo 38 odstotkov potreb domačega trga. Foto: Pixabay

Slovenska pridelava pokrije samo 38 odstotkov potreb domačega trga. Toda dokler ne bomo ločili lokalnega pridelovalca od lokalnega dobavitelja, se panoga ne bo pobrala iz krize.

Sektor zelenjave je v tako velikih težavah kot še nikoli, ugotavlja Branko Majeric, predsednik odbora zelenjavne verige. Prepričan je, da so za to odgovorni zakonodajalci. "Ali niso vedeli ali pa so zakonodajo postavili namerno tako, da je onemogočila povezovanje sektorja, razvoj sektorja in vstop sektorja v izbrano kakovost Slovenije," se sprašuje.

Zakonodaja namreč omogoča tudi trženje zelenjave brez računa, brez dokazil in s tem brez nadzora. Zelenjavni sektor nima temeljev, ker nima urejenih evidenc, pravi Majeric. Podatki o pridelovalcih zelenjave v Sloveniji, o njihovem pridelku in o ponudbi se ne ujemajo, ker so najverjetneje na trgu nekateri ponudniki, za katere država ne ve.

To pomeni nelojalno konkurenco na trgu in pritisk na zniževanje cen, ki so tako nizke, da je povečanje samooskrbe z zelenjavo precej nerealno pričakovati. V zadrugah ugotavljajo, da merila za subvencije za zelenjadnice niso prilagojena naravi pridelave. Patricija Pirnat iz Agrarie Koper pravi, da na Obali v subvencijskih vlogah ne uveljavljajo pridelave zelenjave, ker je to velika birokratska ovira, večje so tudi obdavčitve in so se "kmetje odločili, da ne želijo prejemati subvencij za zelenjadnice, ker so proti drugim kmetijskim panogam tudi nepravične".

Bližje pravim podatkom bi bili, če bi imeli vzpostavljen register pridelovalcev in šifrant zelenjave. Ureditev evidenc in še nekatere druge rešitve bodo predstavniki zelenjavne verige tudi predlagali ministrici Aleksandri Pivec.