ZZZS-ju ob nespremenjenih pogojih poslovanja ob koncu leta grozi 100 milijonov evrov minusa. Foto: BoBo
ZZZS-ju ob nespremenjenih pogojih poslovanja ob koncu leta grozi 100 milijonov evrov minusa. Foto: BoBo

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je preteklo leto sicer sklenil brez zadolževanja, a so to dosegli z zamikom plačila 63,8 milijona evrov, ki bi jih morali poplačati v letu 2012, na januar 2013. Odhodki ZZZS-ja so lani znašali 2,338 milijarde evrov, kar je 15,3 milijona evrov manj od načrtovanih, prihodki zavoda pa so znašali 2,319 milijarde evrov, kar je za 13,6 milijona evrov manj od načrtovanih v finančnem načrtu.

Zavod je imel nižje prihodke predvsem zaradi nižjih prihodkov od prispevkov - primanjkljaj je tako v preteklem letu znašal 18,6 milijona evrov, kar je ZZZS pokril z lastnimi viri, da pa se zavod v tekočem letu ni zadolžil, so prenesli plačilo decembrskih terjatev v vrednosti 63,8 milijona evrov na januar letos.

"ZUJF ni prinesel predvidenih učinkov"
Fakin je tudi dejal, da ukrepi zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) lani niso prinesli takšnih učinkov, kot je bilo predvideno, in so ocenjeni na 52,8 milijona evrov. Znižanje cen zdravstvenih storitev za tri odstotke pa je v letu 2012 na zdravstveno blagajno vplivalo s skoraj 30 milijoni evrov.

Direktor področja za finance in računovodstvo na ZZZS-ju Janko Štok je pojasnil, da so gibanja na prihodkovni ravni še vedno negativna - tako pričakuje, da bodo prihodki zavoda letos glede na prvotno oceno nižji, saj se število brezposelnih povečuje, "svoje pa je naredila tudi pokojninska reforma". Štok dodaja, da zavod s kratkoročnimi ukrepi sicer vzdržuje odhodkovno stran, vendar pa opozarja, da prenašanje plačil na prihodnja leta ni ustrezen ukrep za stabilno poslovanje zavoda.

Minister nasprotuje načrtu
Generalni direktor zavoda Fakin trdi, da bo imel zavod ob nespremenjenih pogojih poslovanja ob koncu letošnjega leta od 80 do 100 milijonov evrov minusa, to pa bo po njegovih besedah vplivalo na zdravstvene izvajalce. Dodatnih 100 milijonov evrov bi lahko letos, kot pravi, pridobili s sprejetjem vsaj dela ukrepov, ki jih je decembra predlagala skupščina ZZZS-ja. Če pa bi šli v smer izenačitve prispevnih osnov, pa bi po Fakinovih besedah omogočili dolgoročnejšo stabilizacijo financ ZZZS-ja.

Zavod se mora likvidnostno zadolževati, vsak mesec pa jim po Fakinovih besedah zmanjka osem milijonov evrov - lani so za obresti zadolževanja porabili 166.000 evrov, zadolžujejo pa se izključno pri državni zakladnici.

Finančni načrt zavoda za letošnje leto, ki ga je skupščina sprejela na decembrski seji, sicer še ni bil potrjen na vladi. Po načrtu bi se odhodki za zdravstvene storitve letos znižali za 6,1 odstotka, takšnemu načrtu pa nasprotuje minister za zdravje Tomaž Gantar.