Brezposelnost v Sloveniji je prizadela že skoraj 116.000 ljudi. Foto: BoBo
Brezposelnost v Sloveniji je prizadela že skoraj 116.000 ljudi. Foto: BoBo
GZS
Delodajalci pričakujejo ustrezne pogoje poslovanja. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten
sindikati, ZSSS
Sindikati od vlade pričakujejo ukrepe za posamezne ciljne skupine. Foto: MMC RTV SLO

Na vprašanje, kako naj se novi minister za delo sooči z visoko stopnjo brezposelnosti, je Andrej Zorko iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) odgovoril, da sistemsko oz. z ukrepi, ki bodo ciljno usmerjeni v najbolj ogrožene skupine, to je iskalce prve zaposlitve, dolgotrajno brezposelne in starejše.
"To seveda pomeni za vsako izmed teh ciljnih skupin pripravo posebnih programov spodbud in podpor bodisi v okviru aktivne politike zaposlovanja (APZ) bodisi preko razpoložljivih sredstev evropskega strukturnega sklada," je menil.
Trajno in usmerjeno izobraževanje za manj brezposelnosti
Brezposelnost bi bilo mogoče zmanjšati tudi z zmanjševanjem obsega sive ekonomije, pa je odgovoril generalni sekretar Pergama Jakob Počivavšek. Dodal je, da bi bilo treba zmanjšati možnosti za prekerne oblike dela, vključno s študentskim delom.
Predsednik KS 90 Peter Majcen rešitev vidi v vseživljenjskem izobraževanju, saj je v praksi veliko problemov z neustrezno izobrazbeno strukturo. Dolgoročno bi bilo po njegovih besedah treba usmerjati mlade v deficitarne poklice.
Obrtniki bi se osredotočili na še živa podjetja
V obrtni zbornici bi ukrepe APZ-ja usmerili v delujoča podjetja in zaposlovanje v mikro, malih in srednjih podjetjih. Obdržali bi ukrepe za samozaposlitev in jih povezali z dokvalifikacijo in prekvalifikacijo brezposelnih oseb.
Po njihovih besedah je treba v programe vključiti tudi mlade, ki so zaključili strokovno srednje izobraževanje, tako da bodo pridobili dodatna znanja za takojšen nastop dela v obrti in podjetništvu.
Vizjak bo moral sodelovati z drugimi ministri
Izvršna direktorica za socialni dialog pri Gospodarski zbornici Slovenije Tatjana Čerin meni, da novi minister visoke stopnje brezposelnosti ne bo mogel rešiti brez sodelovanja z resorji, kot sta gospodarsko in finančno ministrstvo.

"Vlada mora spodbuditi razvojne projekte in zagnati investicijski ciklus, zagotoviti nove finančne vire in zmanjšati javno porabo. Ministrstvo za delo pa lahko zagotovi čim več zaposlitev na javnih delih. Istočasno naj poskrbi, da bo z APZ-jem zagotovljeno zmanjšanje neskladij med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela," je navedla. Priložnost vidi tudi v socialnem podjetništvu.

Generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Jože Smole je poudaril, da mora vlada zagotavljati ustrezne pogoje poslovanja gospodarstva in zagotavljati primerne programe APZ-ja.