Foto: BoBo
Foto: BoBo

Sekretar sindikata poklicnih gasilcev David Švarc je povedal, da so delodajalce, torej direktorje gasilsko-reševalnih zavodov, k obračunavanju in izplačevanju višjega nadomestila med nočnim delom prvič pozvali leta 2015. Omenjeni dodatek jim pripada na podlagi zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je bil uveljavljen v letu 2006. Zato so zahtevali tudi poračun obveznosti za nazaj.

Večina direktorjev je to možnost takrat zavrnila, saj niso imeli ustrezne zakonske podlage, da bi pristopili k obračunavanju in povračilu dolga za nazaj, je spomnil Švarc. V sindikatu so zato sprožili dva individualna delovna spora, v katerih je prvostopenjsko sodišče prisluhnilo argumentom sindikata.

Direktorji, kot je dejal Švarc, so se na presenečenje sindikata odzvali proti gasilcem in s pritožbami zavlačevali postopek. Konec julija pa je na ljubljanskem višjem delovnem sodišču pritožba padla, sodba pa je pravnomočna. Predlog za revizijo na vrhovnem sodišču po njegovih besedah ni bil vložen.

V sindikatu poklicnih gasilcev zato direktorje zavodov pozivajo, da sodbo spoštujejo in vsem trenutno aktivnim poklicnim gasilcem, teh je okoli 800, začnejo izplačevati višje nadomestilo za prehrano in dolg za nazaj poravnajo vsem gasilcem, ki so v tem obdobju delali.
Po grobi oceni sindikata je bil gasilec, ki je delal od leta 2006, prikrajšan za okoli 2000 evrov, skupno pa so bili poklicni gasilci od leta 2006 oškodovani za več kot 1,5 milijona evrov.

V sindikatu bodo v prihodnjih tednih tudi vsem članom omogočili, da vložijo individualne tožbe, s katerimi lahko zahtevajo poplačilo razlike za obdobje petih let, kolikor znaša zastaralni rok. To je tudi obdobje, za katero so zavodi po besedah Švarca pravnoformalno dolžni poplačati nadomestilo.

"Direktorje pozivamo, da tehtno premislijo o svojih odločitvah in svojim fantom pogledajo v obraz ter jim pošteno poplačajo vse dolgove, ki so nastali izključno iz njihovega nerazumevanja zakonodaje," je še pripomnil Švarc.