Gradnja petega segmenta, ki leži na levi brežini odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje, se je začela avgusta 2021 in se je zaključila v začetku maja letos. Foto: Dravske elektrarne Maribor
Gradnja petega segmenta, ki leži na levi brežini odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje, se je začela avgusta 2021 in se je zaključila v začetku maja letos. Foto: Dravske elektrarne Maribor

Segment pet Sončne elektrarne Zlatoličje je umeščen na levi breg neizkoriščene brežine odvodnega kanala največje slovenske hidroelektrarne Zlatoličje – od mostu čez kanal do dirkališča Slovenja vas – v dolžini devetsto pet metrov. Vgrajenih je 5.694 fotonapetostnih modulov skupne nazivne moči 2,5 MWp, ki letno lahko proizvedejo 3.000 MWh električne energije.

Ker se na nekaterih delih teren nagne tudi za 30 stopinj, v DEM-u pravijo, da je gradnja od izvajalca - invalidskega podjetja HTZ Velenje - zahtevala precejšen izziv.

Peti segment sončne elektrarne Zlatoličje je del večje sončne elektrarne, ki bo zgrajena na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin. Zanjo že poteka postopek državnega prostorskega načrtovanja in umeščanja v prostor. S tem se po besedah generalnega direktorja Dravskih elektrarn Aleksandra Brunčka in direktorja elektrarne Damjana Semeta družbi sledita zavezam države glede povečanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in potrebam gospodinjstev ter gospodarstva.

Premalo padavin, iščejo še druge vire

Družba Dravske elektrarne Maribor, ki upravlja osem velikih hidroelektrarn na reki Dravi, se sicer že leto dni sooča s pomanjkanjem padavin v porečju reke in posledično eni najnižjih realiziranih proizvodenj električne energije.

Tudi zato razvijajo še nekatere druge projekte izkoriščanja naravnih virov za proizvodnjo električne energije, kot je postavitev treh vetrnih parkov Ojstrica, Rogatec in Paški Kozjak. Pridobili so gradbeno dovoljenje za prvo geotermično elektrarno Pg-8 ter oddali vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za baterijski hranilnik na lokaciji ob hidroelektrarni Mariborski otok, da bi tako zmanjšanje odstopanje proizvodnje celotne skupine HSE.