Sava želi svoj delež v banki prodati svojim upnikom in jim omogočiti vpliv na delovanje banke. Foto: BoBo
Sava želi svoj delež v banki prodati svojim upnikom in jim omogočiti vpliv na delovanje banke. Foto: BoBo

Popolnitev nadzornega sveta je potrebna zato, ker bo članoma Miranu Kalčiču in Gregorju Rovanšku konec avgusta potekel mandat, Domen Trobec pa je iz nadzornega sveta odstopil lani. Ker na dnevnem redu nadzornikov, ki se bodo sešli 24. maja, ni predvidena obravnava sklica skupščine, obstaja "utemeljena bojazen, da zaradi neustreznega vodenja postopka novi člani ne bi bili pravočasno imenovani, kar bi resno ogrozilo poslovanje banke", so sporočili iz AIK-ja.

Sava, ki ima v lasti 37,6 odstotka Gorenjske banke, je bila z AIK-jem dogovorjena, da ji proda ta delež, a se to ni zgodilo, ker AIK lastnikom Save v postavljenem roku ni dostavila vseh dokazil za prevzem. Sava zdaj želi te delnice prodati ločitvenim upnikom, med katerimi so njeni največji lastniki. O tem naj bi skupščina Save odločala 22. junija.

Sava naj bi storila zato, ker je v Gorenjski banki brez glasovalnih pravic. Tako v njej srbska banka dejansko obvladuje toliko glasovalnih pravic, da bi lahko na skupščini Gorenjske banke brez dejanskega prevzema prevzela njen nadzorni svet.

V nadzornem svetu Gorenjske banke so še Aleš Aberšek, Jelena Galić in Matej Podlipnik. Banko po odhodu Andreja Andoljška od aprila vodi David Benedek. A njegovo imenovanje je začasno oz. za največ šest mesecev od nastopa funkcije, torej do konca septembra, so nedavno pojasnili v banki.

AIK kupuje delnice
Srbska AIK banka je prejšnji teden od Družbe za upravljanje terjatev bank odkupila 6,8 odstotka banke in s tem delež v njej povečala na 32,47 odstotka. Delnice bo še nakupovala, ko bodo izpolnjeni vsi zakonski pogoji za dodatno pridobivanje le-teh.

Banka Slovenije za zdaj AIK-ju dovoljuje lastništvo v Gorenjski banki med 20 in 33 odstotki. Medtem naj bi po navedbah Dela znova dobila zeleno luč srbske centralne banke. Ima tudi dovoljenje agencije za varstvo konkurence. A ker decembra lani po objavi prevzemne namere ni objavila prevzemne ponudbe, mora na novo objavo prevzema počakati leto dni.