Po podatkih iz desetih bank je število potrošniških posojil v primerjavi z oktobrom upadlo za okoli 60 odstotkov, število stanovanjskih pa za okoli 40 odstotkov. Foto: Reuters
Po podatkih iz desetih bank je število potrošniških posojil v primerjavi z oktobrom upadlo za okoli 60 odstotkov, število stanovanjskih pa za okoli 40 odstotkov. Foto: Reuters

Oktobra je bilo odobrenih 10.015 potrošniških posojil, novembra 3804, decembra pa le še 3624. Število na novo odobrenih stanovanjskih posojil pa se je zmanjšalo z oktobrskih 1424 na 923 v novembru in 812 v decembru.

"Močen upad je razviden tudi iz podatkov Banke Slovenije o gibanju mesečnih sprememb stanj posojil, kjer je po izrazitem povečanju v mesecu oktobru, ki je najverjetneje odraz povečanega povpraševanja zaradi najave makrobonitetnih ukrepov, vidno že v novembru močno znižanje stanj, posebej pri potrošniških posojilih, kjer je razvidno že celo neto odplačilo," so navedli.

Banka Slovenije je namreč s 1. novembrom pri potrošniških posojilih med drugim omejila ročnost na sedem let, pri potrošniških in stanovanjskih pa razmerje med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom kreditojemalca.

Banka Slovenije sicer miri, da učinki novih pravil o kreditiranju prebivalstva niso tako veliki. Kot so ocenili na začetku meseca, je podajanje celovitih zaključkov o učinkih ukrepa prenagljeno, upoštevaje zlasti netipično vedenje bank in posojilojemalcev v obdobju med napovedjo omenjenega ukrepa in njegovo uveljavitvijo ter takoj po njegovi uvedbi, pa tudi zamik med uvedbo in črpanjem posojil ter učinek sezone in praznikov.