Sklepi bank o uvedbi provizije prepovedani in nični. Foto: RTV SLO
Sklepi bank o uvedbi provizije prepovedani in nični. Foto: RTV SLO

20. februarja lani so NLB, Banka Celje, Nova KBM in Abanka Vipa uvedle 80 SIT provizije za svoje komitente za dvig gotovine z domačo debetno kartico na bankomatih drugih bank. V uradu za varstvo konkurence so v odločbi zapisali, da navedeno ravnanje predstavlja usklajeno ravnanje o pogojih poslovanja na trgu, katerega cilj je preprečevati, ovirati oziroma izkrivljati konkurenco.

V uradu so še zapisali, da so sklepi bank o uvedbi provizije prepovedani in nični, bankam pa so prepovedali vsakršno nadaljnje dogovarjanje in medsebojno sodelovanje pri sprejemanju odločitev glede provizije za svoje komitente pri dvigu gotovine z domačo debetno kartico na bankomatih drugih bank. Banke lahko, če želijo, še enkrat odločajo o uvedbi provizij, vendar brez dogovarjanja ali usklajevanja.

Podrobneje naj bi urad odločitev pojasnil v ponedeljek. Izdaja odločbe, da so banke z uvedbo provizije kršile zakono omejevanju preprečevanja konkurence, je le prva faza postopka. Postopek ugotavljanja odgovornosti bo šele stekel, kršitve konkurenčnega prava pa se lahko kaznujejo z globo v višini od 125.000 do 375.000 evrov.