Preden je družba T-2 predlagala postopek prisilne poravnave, je Telekom Slovenije zahteval začetek stečajnega postopka. Foto: www.t-2.net
Preden je družba T-2 predlagala postopek prisilne poravnave, je Telekom Slovenije zahteval začetek stečajnega postopka. Foto: www.t-2.net

Iz objave na spletni strani Agencije za javnopravne evidence in storitve je razvidno, da je sodišče za člane upniškega odbora imenovalo družbe Gratel, Telekom Slovenije, Lokainvest, Mobitel, Nokia Siemens iz Finske, Smart com in AB SAT iz Francije ter združenje Sazas in državo.

Za plačilo 33.000 evrov ima T-2 15 dni
T-2 mora predujem za kritje stroškov postopka prisilne poravnave 33.000 evrov založiti v 15 dneh po vročitvi sklepa. Če v tem roku telekomunikacijska družba ne bo založila predujma, bo sodišče ustavilo postopek prisilne poravnave in izdalo sklep o začetku stečajnega postopka.

Telekom Slovenije je predlog za začetek stečajnega postopka nad T-2 vložil lani 17. septembra. T-2 pa je 2. novembra vložil zahtevo za odložitev odločanja o predlogu. Sodišče je zato 25. novembra odločanje o predlogu za začetek stečajnega postopka odložilo do 3. januarja in za upraviteljico v tem obdobju imenovalo Sisingerjevo.

T-2 je nato 30. decembra lani vložil predlog za začetek postopka prisilne poravnave in zato je sodišče postopek odločanja o predlogu Telekoma Slovenije za začetek stečajnega postopka prekinilo do konca postopka prisilne poravnave. Sodišče je sicer od T-2 zaradi pomanjkljivosti zahtevalo dopolnitev predloga, ki jo je v prejelo v četrtek.

T-2 ima 68,5 milijona evrov izgube
Kot je razvidno iz dopolnitve predloga za začetek prisilne poravnave, ima T-2 68,5 milijona evrov izgube. V prvih devetih mesecih lani je družba namreč ustvarila 32,2 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje (v celotnem letu 2009 so znašali 35 milijonov evrov) in 96,4 milijona evrov čiste izgube (v celotnem letu 2009 je bila izguba 24 milijonov evrov).

Skupaj pa nezavarovane terjatve, zavarovane terjatve in prednostne terjatve znašajo okrog 238 milijonov evrov. Dolg do Nove Ljubljanske banke, ki ima terjatve zavarovane z ločitveno pravico, znaša 124,8 milijona evrov.

T-2 se bo skušal radzolžiti za več kot 100 milijonov evrov
Dolg do Gratela znaša skoraj 75,9 milijona evrov, do Telekoma Slovenije 10,4 milijona evrov, do družbe Lokainvest 7,7 milijona evrov, do Mobitela 2,5 milijona evrov, do Sazasa dva milijona evrov, do Nokie Siemens Networks 1,9 milijona evrov, do Smart coma dober milijon evrov, do države dobrih 840.000 evrov in do družbe AB SAT dobrih 820.000 evrov.

S prisilno poravnavo se bo T-2 skušal radzolžiti za več kot 100 milijonov evrov. Družba pa je svojim upnikom ponudila 34,6-odstotno poplačilo terjatev v naslednjih osmih letih.

Na dan 30. septembra lani so bili lastniki T-2 družbe Zvon Ena Holding (95,2 odstotka), Finetol (3,4 odstotka), Krekova družba za storitve (0,6 odstotka) in mali delničarji (0,8 odstotka).