Podjetje je skupaj s kitajsko podružnico družbe Wescon Group na mednarodnem razpisu dobilo naročilo za vgradnjo Iskraemecovih registrirnikov podatkov in precizijskih števcev v štiri 500 kV-transformatorske postaje.

Hidroelektrarno Three Gorges so pričeli graditi leta 1993, predvidoma pa bo dokončana leta 2009. S proizvodnjo 85 TWh bo pokrivala desetino bodočih potreb Kitajske po električni energiji.