Direktor Umarja poziva h korenitejšim spremembam. Foto: BoBo
Direktor Umarja poziva h korenitejšim spremembam. Foto: BoBo

Na konferenci Strukturni izzivi slovenskega gospodarstva je direktor Umarja Boštjan Vasle izpostavil pomen bančnega sistema. "Naše banke imajo zelo omejen dostop do tujih bank, prišlo je do popolnega zastoja gospodarstva. V poročilu ugotavljamo, da bančni problemi ostajajo ključni dejavnik, ki onemogoča kakršno koli okrevanje gospodarstva," dejal Vasle.

Strukturne reforme, ki so bile izvedene v zadnjem letu, so pomemben korak v pravo smer, meni Vasle, ki ob tem poziva k hitrejšim in korenitejšim spremembam. Spomnil je, da je Slovenija v skupini držav, ki imajo najslabše rezultate, kar zadeva bruto domači proizvod. Javne finance, finančni sistem in trg dela so tri ključna področja, ki jih izpostavljajo na Umarju.

"Gre za to, ali se je Sloveniji uspelo približati cilju, da bodo finance bolj uravnotežene. Že več let smo imeli razkorak med prihodki in odhodki, a smo v preteklosti to uspeli premoščati. Ob izbruhu krize pa so mednarodni trgi postali zaprti za Slovenijo," je dejal Vasle, ki pravi, da je ključno vprašanje, kako bomo uspešno izvedli javno konsolidacijo. Velika težava, s katero se spopadamo, je tudi prevelika odvisnost gospodarstva od bančnega sistema, ugotavlja vodja Umarja in dodaja, da je premalo tujih neposrednih investicij in drugih virov financiranja.

Glede trga dela Vasle izpostavlja položaj mladih, tako brezposelnih kot tistih, ki imajo delo. "Opozarjamo, da so varčevalni ukrepi zelo obremenili tiste mlade, ki so zaposleni," je dejal.

IMF: Nujne jasne napovedi privatizacije
Namestnik direktorja sektorja za fiskalne zadeve na Mednarodnem denarnem skladu (IMF) Gerd Schwartz pa je poudaril pomen signalov. Slovenija mora poslati močan signal trgom, da bi tako povrnila zaupanje in spodbudila rast, je dejal. Nekatere ukrepe slovenskih oblasti je pohvalil. "Napori za postopno fiskalno konsolidacijo kot tudi pokojninska reforma in reforma trga dela so koraki v pravo smer," meni Schwartz. Ob tem pa je poudaril nujnost jasnih napovedi privatizacije, ki bodo tujim investitorjem jasen znak, da se slovensko gospodarstvo odpira.

"Možnosti za povečanje davkov omejene"
Maja Bednaš z Umarja, ki je predstavila fiskalna gibanja in politike v letu 2013, je opozorila, da so "možnosti za povečanje davkov močno omejene". "Prostor je še na področju boljšega in bolj učinkovitega pobiranja obstoječih javnih dajatev in ukrepih za zmanjšanje sive ekonomije."

Poudarila je še, da je treba na področju socialnih transferjev popraviti lani sprejete rešitve, ki ne sledijo siceršnjemu osnovnemu namenu sprememb, to je zagotovitvi večje ciljnosti, transparentnosti in učinkovitosti sistema.