Napoved za Slovenijo je pred kratkim izboljšala tudi Evropska komisija, ki Sloveniji za letos še vedno napoveduje padec BDP-ja (0,1-odstoten padec), saj naj bi bila prihodnje leto gospodarska rast 1,3-odstotna. Foto: MMC RTV SLO
Napoved za Slovenijo je pred kratkim izboljšala tudi Evropska komisija, ki Sloveniji za letos še vedno napoveduje padec BDP-ja (0,1-odstoten padec), saj naj bi bila prihodnje leto gospodarska rast 1,3-odstotna. Foto: MMC RTV SLO
Umar
S spomladansko gospodarsko napovedjo Umarja se je danes seznanila vlada.
Umar z boljšimi napovedmi

Rast naj bi se nadaljevala tudi v letih 2015 in 2016. V letu 2015 naj bi se tako okrepila za 0,7 odstotka (0,3-odstotne odstotne točke več od predhodne napovedi), v letu 2016 pa za 1,3 odstotka.

Slovenski bruto domači proizvod (BDP) se je v zadnjem četrtletju leta 2013 v primerjavi z zadnjim trimesečjem leta 2012 zvišal za kar 2,1 odstotka, v celotnem letu 2013 pa realno znižal za 1,1 odstotka, kar je bilo bistveno manj od napovedanega padca.

BDP, popravljen in prilagojen glede na vpliv sezone in število delovnih dni, ki jih za primerjave znotraj EU-ja uporablja tudi evropski statistični urad Eurostat, se je tako v zadnjem lanskem četrtletju lanskega leta v primerjavi s tretjim četrtletjem zvišal za 1,2 odstotka. V primerjavi z enakim četrtletjem predlani se je povečal za 1,9 odstotka. Sezonsko prilagojeni podatki so tudi pokazali, da je BDP na četrtletni ravni rastel že vse lansko leto.

Ugodna tudi napoved Evropske komisije
Napoved za Slovenijo je pred kratkim izboljšala tudi Evropska komisija, ki Sloveniji za letos še vedno napoveduje padec BDP-ja (0,1-odstoten padec), saj naj bi bila prihodnje leto gospodarska rast 1,3-odstotna.

Napovedi drugih mednarodnih ustanov za Slovenijo za zdaj še niso ugodne in se večinoma gibljejo okoli 1-odstotnega padca BDP-ja. Umarjevo izboljšanje napovedi za Slovenijo je bilo pričakovano, saj je statistični urad konec februarja objavil spodbudne podatke za zadnje lansko četrtletje.

Izvoz bo še vedno glavni motor, slovenska podjetja tudi bolj konkurenčna
H gospodarski rasti bo tudi letos največ prispeval izvoz, ki ga bo poganjalo pozitivno gospodarsko dogajanje na tujih trgih. Pri tem je Vasle dodal, da se je v zadnjem letu izboljšala tudi konkurenčnost slovenskega gospodarstva in zmožnost preboja podjetij na tuje trge. Domače povpraševanje se bo letos še skrčilo, a bo krčenje občutno manjše kot lani. Na trgu dela se bo stanje še naprej slabšalo, a bo poslabšanje manjše kot lani.

Lani so se zaostrile tudi razmere pri kreditiranju podjetniškega sektorja tako v evrskem območju kot tudi v Sloveniji. "Nova posojila niso pritekala iz bančnega sistema v gospodarstvo, ampak jih je gospodarstvo vračalo bančnemu sistemu," je pojasnil Vasle in dodal, da bo to negativno vplivalo na gospodarsko aktivnost v Sloveniji.

Umar pričakuje, da bo vlada tudi letos nadaljevala uravnoteženje javnih financ. Ob tem je izpostavil, da bo zaradi težav pri uvajanju nepremičninskega davka treba sprejeti dodatne ukrepe, kar pa bo zaviralno vplivalo na gospodarsko rast. O morebitnih dodatnih ukrepih ni želel špekulirati, saj je to odločitev vlade.

Umar z boljšimi napovedmi