"Zaradi nadaljnjega prilagajanja zaposlenosti nižji ravni gospodarske aktivnosti ter povečanja strukturnih neskladij na trgu dela tudi prihodnje leto še ne pričakujemo izboljšanja razmer," je napovedal Vasle. Foto: BoBo

S tem je Urad RS za makroekonomske analize in razvoj napoved za letos znižal: še lani jeseni je Sloveniji za letos napovedal gospodarsko rast v višini 2,5 odstotka, konec letošnjega marca pa številko znižal na 2,2 odstotka. Leta 2010 je imela Slovenija 1,4-odstotno gospodarsko rast.

Potrošnja na domačem trgu bo stagnirala
Direktor Umarja Boštjan Vasle je najnovejše napovedi predstavil v sredo na seji vlade. V sporočilu za javnost je zapisal, da bodo "javnofinančne razmere in finančno okolje tudi še v prihodnjem letu vplivali na razmeroma počasno okrevanje slovenskega gospodarstva, hkrati pa se upočasnjuje rast tujega povpraševanja kot glavnega dejavnika rasti gospodarske aktivnosti zadnjih dveh let".

Tudi letos bo najpomembnejši dejavnik sicer skromne gospodarske rasti izvoz, katerega rast se upočasnjuje. Okrepil se bo za 7,9 odstotka, so napovedali na Umarju. Potrošnja na domačem trgu bo letos stagnirala, zlasti zaradi nadaljnjega padca investicij v zgradbe in objekte.

"Na trgu dela tudi prihodnje leto brez izboljšanja"
Upadanje števila delovno aktivnih se v letu 2011 sicer nadaljuje, a v manjšem obsegu kot v zadnjih dveh letih. Lani se je znižalo za 2,5 odstotka, letos pa se bo še za 1,5 odstotka. Stopnja brezposelnosti, ki se je v zadnjih mesecih znižala, se bo do konca leta predvidoma nekoliko povišala, tako da bo povprečno število registriranih brezposelnih v letu 2011 znašalo 111.000, stopnja registrirane brezposelnosti pa 11,8 odstotka.

"Zaradi nadaljnjega prilagajanja zaposlenosti nižji ravni gospodarske aktivnosti ter povečanja strukturnih neskladij na trgu dela tudi prihodnje leto še ne pričakujemo izboljšanja razmer, temveč ohranjanje števila zaposlenih in brezposelnih na podobni ravni kot letos," je še povedal Vasle.

Inflacija na nizki ravni
Nominalna rast bruto plače na zaposlenega bo letos in prihodnje leto okoli 2,5-odstotna. Podobno kot lani bo izhajala predvsem iz rasti plač v zasebnem sektorju. V zasebnem sektorju se bodo letos plače zvišale za 3,2 odstotka, v javnem sektorju pa za pol odstotka.

Inflacija se giblje na nizki ravni in bo konec leta znašala 1,7 odstotka. Vzroka za to sta predvsem šibka rast gospodarske aktivnosti in blaženje sprememb cen naftnih derivatov s prilagajanjem višine trošarin. Gospodarske razmere v Sloveniji tudi prihodnje leto ne bodo ustvarjale pritiska na cene.

"Finančne razmere v Sloveniji se še poslabšujejo"
Na Umarju ugotavljajo, da se finančne razmere v Sloveniji še poslabšujejo. Podjetja in nedenarne finančne institucije so letos okrepili neto odplačevanje posojil, najetih pri domačih bankah, česar pa niso mogli nadomestiti s sicer nekoliko močnejšim zadolževanjem v tujini.

Za leto 2012 še ne pričakujejo bistvenega pospeška gospodarske rasti. Napovedali so, da se bo zvišala na dva odstotka, kar bo predvsem posledica prekinitve izrazito negativnih gibanj v gradbeništvu, ki jih opažamo v zadnjih treh letih. Leta 2013 naj bi se gospodarska rast povečala na 2,5 odstotka.