Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar) za leto 2024 napoveduje 2,4-odstotno rast slovenskega BDP-ja, kar je 0,4-odstotne točke manj od pričakovanj septembra lani. Napoved gospodarske rasti za leto 2025 je ohranil pri 2,5 odstotka, v letu 2026 pa pričakuje 2,6-odstotno rast. Inflacija se bo večino leta umirjala, a nato spet nekoliko zvišala.

Na gospodarska gibanja bodo po pričakovanjih ugodno vplivali nadaljnja rast naložb, umirjanje inflacijskih pritiskov in okrevanje tujega povpraševanja, ki pa je nekoliko počasnejše od pričakovanj iz lanske jeseni.

Rast v izvoznem sektorju bo po ocenah Umarja omejevala tudi poslabšana konkurenčnost kot posledica povečanih domačih stroškovnih pritiskov, predvsem stroškov dela.

Zasebna potrošnja se bo po drugi strani ob krepitvi realnih dohodkov in ohranjanju visoke zaposlenosti zvišala, k rasti naložbene dejavnosti pa bosta ob državnih naložbah, povezanih tudi z obnovo po poplavah in izvajanjem načrta za okrevanje in odpornost, po pričakovanjih Umarja krepila tudi okrevanje naložb podjetij v opremo in stroje ob okrevanju izvoza ter močna rast stanovanjskih naložb.

Sorodna novica Življenjske potrebščine so se februarja podražile, opaznejših pocenitev ni bilo

Negativna tveganja za napoved po pojasnilih Umarja izhajajo predvsem iz geopolitičnih in gospodarskih razmer v mednarodnem okolju, v domačem okolju pa so povezana z omenjenimi vplivi poslabšane konkurenčnosti na izvozni sektor, s sposobnostjo ohranjanja visoke naložbene dinamike države ter z nedorečenostjo nekaterih reformnih ukrepov.

Inflacija se bo po ocenah urada letos večji del leta postopoma umirjala, konec leta oziroma v začetku prihodnjega leta pa se lahko zaradi učinka osnove in izteka ukrepov za zajezitev visokih cen energentov spet nekoliko poviša.

Povprečna letna inflacija naj bi se tako letos z lanskih 7,4 odstotka znižala na 2,7 odstotka, v letu 2025 pa naj bi se ob upoštevanju izteka draginjskih ukrepov in kljub umirjanju rasti cen v večini skupin blaga in storitev, povišala na 3,4 odstotka. Leta 2026 naj bi se inflacija nato umirila na 2,2 odstotka.

Najnovejše napovedi rasti BDP-ja za Slovenijo

Rast BDP/čas objave202420252026
Umar (februar 2024)2,4 odstotka2,5 odstotka2,6 odstotka
Banka Slovenije (december 2023)2,2 odstotka2,3 odstotka2,5 odstotka
Evropska komisija (februar 2024)1,9 odstotka2,7 odstotka
OECD (November 2023)1,8 odstotka2,7 odstotka
EBRD (september 2023)2,3 odstotka

IMF (januar 2024)2 odstotka2,5 - 2,7 odstotka