"Zapomnili si ga bomo kot navdihujočega voditelja. Njegova podjetja so vedno zaposlovala mlade, spodbujala njihov strokovni razvoj, uvajala nove tehnologije in zato danes spadajo v sam vrh slovenskega gospodarstva," so zapisali v Panviti. Foto: Panvita

Polanič je poklicno pot začel v podjetju Slovenija ceste Ljubljana, leta 1982 pa je prevzel mesto direktorja v podjetju SGP Konstruktor tozd Gradbeništvo Pomurje. Leta 1997 je sodeloval v konzorciju podjetij, ki je odkupil skupino gradbenih podjetij Pomgrad, v njej pa je nato prevzel mesto glavnega direktorja. V svojem mandatu je med drugim prevzel podjetje VGP in Cestno podjetje Murska Sobota ter ju vključil v skupino Pomgrad.

Pozneje je Polanič s poslovnimi partnerji med drugim prevzel Kmetijsko gospodarstvo Rakičan in ga preoblikoval v skupino Panvita, ki jo sestavlja devet povezanih družb.

"Pustil je večen pečat predanega gospodarstvenika in prejel več strokovnih nagrad. Pomembno je vplival na razvoj pomurske regije ter s svojim delom, znanjem in strokovnostjo ogromno prispeval k razvoju slovenske gradbene in živilske panoge," so zapisali v Panviti.