Uprava za varno hrano je zaradi slabega higiensko tehničnega stanja za en mesec zaprla obrat MDK-ja. Foto: BoBo
Uprava za varno hrano je zaradi slabega higiensko tehničnega stanja za en mesec zaprla obrat MDK-ja. Foto: BoBo

Čeprav v primeru MDK-ja niso našli tipa serije izdelka, ki ne bi smel biti na trgu, pa v obratu vlada stanje, zaradi katerega ne morejo dovoliti, da se proizvodnja nadaljuje. "Del tega, da se dajo na trg varni izdelki, je obvladovanje procesa. Mi smo v MDK-ju ugotovili, da se ti procesi ne obvladujejo dovolj," je dejala in dodala, da varnost temelji na dobrih notranjih kontrolah.

Če bi našli izdelek, ki ne bi bil varen za kupce, bi bila npr. presežna mikrobiološka vrednost ali kaj podobnega, se sicer takoj odločijo za umik ali odpoklic izdelka, kar tudi javno objavijo, je še dejala Bizjakova in dodala, da so obrat začasno zaprli poleg nepopolnih notranjih kontrol tudi zaradi slabega higiensko-tehničnega stanja in neizpolnjevanja pogojev za prostore in opremo.

Zdrs zaradi daljšega bolniškega dopusta
Inšpekcija je MDK-ju zaradi omenjenih razlogov izdala 11 ureditvenih odločb, od tega so trikrat zaprli posamezne prostore obrata, pralnico prevoznih sredstev, črevarno, vamparno, prepovedali so tudi uporabo prostorov in opremo pri proizvodnji poltrajnih izdelkov. Bizjakova je ob tem pojasnila, da so podobno velike obrate zapirali v obdobju sprejemanja evropskega pravnega reda in do konca prehodnega obdobja, do leta 2006, potem pa tako drastičnih ukrepov pri tako velikih proizvodnih obratih ni bilo.

MDK-ju so že pred zaprtjem obrata prepovedali uporabo večjih količin mesa, ker npr. ni bilo sledljivosti ali vzdrževanja temperaturnega režima. A so to korekcije, ki se zgodijo, še preden živilo doseže kupca oz. se prepovedano meso ni uporabilo. Ob tem je Bizjakova dejala, da so slovenski obrati večinoma dobri, MDK pa je doživel zdrs, ki je povezan z odsotnostjo izvršnega direktorja zaradi bolniškega dopusta.