V družbi T-2 pozdravljajo odločitev ustavnega sodišča Foto: BoBo
V družbi T-2 pozdravljajo odločitev ustavnega sodišča Foto: BoBo

Družbo T-2 bo po predaji poslov s strani stečajne upraviteljice Danice Čuk znova vodilo štiričlansko poslovodstvo na čelu z Juretom Valjavcem.

Odločitev ustavnega sodišča pozdravljajo tako lastniki kot zaposleni v družbi T-2. Odločitev so pospremili z besedami, da "se bodo lahko zdaj znova celostno posvetili vodenju in širitvi družbe, da bi svojim naročnikom tudi v prihodnje omogočali kakovostne in cenovno konkurenčne telekomunikacijske storitve na slovenskem trgu".

V družbi Garnol, ki je največji lastnik T-2, so tako odločitev ustavnega sodišča pričakovali, saj jim je bila, kot sami poudarjajo, s sklepom višjega sodišča o začetku stečaja z dne 5. avgusta 2015 kršena vrsta ustavnih pravic.

Dolga pot po sodiščih
Stečaj družbe T-2 je bil po zahtevi Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) prvič začet lani, a nato po pritožbi največjih lastnikov družbe T-2 na čelu z Garnolom zaustavljen. Sledila je uspešna pritožba upnikov in nato avgusta letos nov začetek stečajnega postopka. Garnol je odgovoril s pritožbo na ustavno sodišče, slednje pa je zdaj odločilo v njegov prid.

DUTB je zahteval stečaj družbe T-2 zaradi njenega neizpolnjevanja zavez iz načrta finančnega prestrukturiranja in prepričanja, da bo stečaj omogočil boljše poplačilo terjatev do družbe T-2.

Jurij Krč kot prokurist družbe T-2 in ključni mož skupine, ki prek Garnola lastniško obvladuje družbo T-2, se z argumenti DUTB-ja ne strinja in pravi, da ni ne pravnih ne ekonomskih razlogov za to, da se družbo T-2 poriva v stečaj. Kot je že pred časom poudaril, se držijo načrta finančnega prestrukturiranja, sprejetega v okviru pravnomočno potrjene prisilne poravnave.