Čas za vpisovanje in vplačevanje novih delnic je vključno do 30. maja. Foto: RTV SLO
Čas za vpisovanje in vplačevanje novih delnic je vključno do 30. maja. Foto: RTV SLO

Osnovni kapital bo banka povečala z izdajo 866.600 navadnih kosovnih delnic. Emisijska vrednost celotne izdaje novih delnic znaša 26,51 milijona evrov. Dosedanji delničarji pri vpisu ne bodo imeli prednostne pravice, nove delnice pa se bodo izdale brez objave prospekta v skladu z zakonom o trgu finančnih instrumentov.

Nove delnice, ki sicer ne bodo vključene v borzno kotacijo ljubljanske borze, se vpisujejo in vplačujejo do 30. maja. Dividende bodo prvič izplačane za poslovno leto 2008.

Osnovni kapital bo po novem razdeljen na 3,39 milijona navadnih kosovnih delnic, ki so prensoljive na banke in druge finančne organizacije le z dovoljenjem družbe, in na 400.000 prednostnih kosovnih delnic brez glasovalne pravice.