Predsednik uprave Tomaž Jeločnik je povedal, da bodo do 15. februarja ugotovili, koliko presežnih delavcev je v družbi. Naredili bodo načrt za reševanje nastalih težav.

Obveznost delodajalca je, da izplačuje plače, je povedal Jeločnik in dodal, da je treba ob tem upoštevati likvidnostne zmožnosti družbe. Zato bodo do 15. februarja pripravili predlog rešitev težav zaradi terjatev zaposlenih in način njihovega poplačila.