Prihodki so bili za 6,1 odstotka večji kot v letu 2016, odhodki pa so porasli za 1,7 odstotka. Foto: Pixabay
Prihodki so bili za 6,1 odstotka večji kot v letu 2016, odhodki pa so porasli za 1,7 odstotka. Foto: Pixabay

Prihodkov se je lani v državni proračun steklo skupaj 8,8 milijarde evrov. Od tega je bilo davčnih prihodkov 7,7 milijarde evrov oz. 6,9 odstotka več kot leta 2016, so sporočili s finančnega ministrstva. Povečali so se prilivi od vseh pomembnejših kategorij davkov. Dohodnine je država lani pobrala 1,1 milijarde evrov, kar je 7,3 odstotka več kot leta 2016, prilivi od davka od dohodkov pravnih oseb so se povečali za 27,8 odstotka, na 766,2 milijona evrov, domačih davkov na blago in storitve, znotraj katerih je najpomembnejši DDV, pa se je v državni proračun steklo 5,7 milijarde evrov oz. 5,2 odstotka več.

Odhodki iz državnega proračuna so znašali 9,2 milijarde evrov. Pri tem so se izdatki za plačila obresti zmanjšali za 8,1 odstotka, na 977,3 milijona evrov. Več se je porabilo za naložbeno vzdrževanje in gradnjo cest. Zaradi pokrivanja izgub bolnišnic ter financiranja pripravništev in specializacij so se opazneje povečali odhodki ministrstva za zdravje, zaradi sprostitve nekaterih varčevalnih ukrepov pri plačah javnih uslužbencev pa tudi tekoči transferji v javne zavode.

Za skoraj 12 odstotkov se je na 1,1 milijarde evrov znižala obveznost države do Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije, za skoraj 63 odstotkov na 13,6 milijona evrov pa dopolnilna sredstva občinam.

Transferjev posameznikom in gospodinjstvom je bilo lani izplačanih nekaj manj kot 1,3 milijarde evrov, kar je štiri odstotke več kot leto prej. Povečanje je bilo največje pri ministrstvu za delo, ker so odpravili nekatere varčevalne ukrepe, in pri ministrstvu za izobraževanje zaradi spremembe zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Manj denarja iz EU-ja in v EU
Realizacija prejetih sredstev iz EU-ja je bila v primerjavi z letom 2016 nižja za 17,3 odstotka in je znašala 395 milijonov evrov. Po drugi strani so se za 11,4 odstotka, na 378,5 milijonov evrov, zmanjšala tudi vplačila iz slovenskega v evropski proračun. Ker so države članice slabše črpale sredstva kohezijske politike, se je namreč znižala tudi odhodkovna stran proračuna EU-ja za leto 2017.