Ta številka je višja tudi od tiste v predkoronskem obdobju med januarjem in junijem 2019, in sicer za osem odstotkov.

Davkov in prispevkov za socialno varnost se je v prvem poletju v državni proračun steklo skupaj 8,97 milijarde evrov. To je 27,8 odstotka več kot v prvem polletju 2020, je razvidno iz podatkov Fursa. Številka je tudi za osem odstotkov višja kot v prvem poletju 2019, ko svet še ni slutil, kakšno krizo bo povzročil virus.

Domačih davkov na blago in storitve, kamor se uvrščajo tudi davek na dodano vrednost (DDV) in trošarine, je bilo v prvem polletju pobranih 2,72 milijarde evrov oz. 16,6 odstotka več kot do junija lani. Pri tem se je DDV v državni proračun steklo 23,6 odstotka več, trošarin pa 6,3 odstotka več.

V primerjavi s predkoronskim prvim polletjem 2019 je sicer še vedno opaziti zaostajanje vplačanih domačih davkov na blago in storitve, namreč za 2,8 odstotka.

Vplačila davkov na dohodke in dobiček, kamor se med drugim vštevata dohodnina in davek od dohodkov pravnih oseb, so se medtem povečala tako v primerjavi s prvim poletjem 2020 kot tudi v primerjavi s prvim polletjem 2019. Od tistih pred letom dni so bila višja za 36,5 odstotka, od tistih pred dvema letoma pa za 12,5 odstotka.

Samo v juniju letos je finančna uprava pobrala 1,64 milijarde evrov prihodkov, kar je 42,8 odstotka več kot v lanskem juniju in 14,4 odstotka več kot v juniju 2019.