Zorec je priznal vse terjatve delavcev. Foto: BoBo
Zorec je priznal vse terjatve delavcev. Foto: BoBo

Kot je je razvidno iz objave na spletnih straneh Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), je Zorec od prijavljenih 30,2 milijona evrov navadnih terjatev priznal 4,3 milijona terjatev, od prednostnih 1,8 milijona, od ločitvenih devet milijonov skoraj vse, od pogojnih 19,5 milijona devet milijonov, od izločitvenih 303.000 evrov terjatev pa prav tako skoraj vse terjatve.

Terjatve za neizplačane plače 111 zaposlenim delavcem za zadnje tri mesece pred začetkom stečaja je Zorec v celoti priznal, delno pa jih prereka vodstvenim delavcem. Po njegovih besedah ni mogoče napovedati, na kolikšen delež plačila lahko računajo upniki, tudi ne za delavce, saj je to odvisno od uspešnosti prodaje, predvsem tovarne metanola.

Med upniki Nafte Petrochema so med drugimi Eko Nafta, ki je prijavila za 1,8 milijona evrov terjatev, ki so večinoma priznane, Družba za upravljanje terjatev bank je prijavila in ima priznanih 5,7 milijona evrov, Nafta Lendava ima od 17 prijavljenih milijonov priznanih sedem, občina Lendava je prijavila za 1,9 milijona evrov terjatev, vendar stečajni upravitelj prereka vse, prav tako tudi 23,7 milijona terjatev, ki sta jih skupaj prijavila Geoenergo in Ascent Slovenia Limited.