Boštjan Vasle je opozoril, da smo v obdobju, ko se bodo zgodile spremembe v mednarodnem gospodarskem okolju in spremembe na področju koordinacije in nadzora politik, ki jih vodi Evropska centralna banka (ECB) in posledično Banka Slovenije. Foto: BoBo
Boštjan Vasle je opozoril, da smo v obdobju, ko se bodo zgodile spremembe v mednarodnem gospodarskem okolju in spremembe na področju koordinacije in nadzora politik, ki jih vodi Evropska centralna banka (ECB) in posledično Banka Slovenije. Foto: BoBo
Predstavitev guvernerskega kandidata Boštjana Vasleta

Boštjan Vasle je opozoril, da smo v obdobju, ko se bodo zgodile spremembe v mednarodnem gospodarskem okolju in spremembe na področju koordinacije in nadzora politik, ki jih vodi Evropska centralna banka (ECB) in posledično Banka Slovenije (BS).

"Banka Slovenije mora ob tem svoja stališča graditi na strokovnih argumentih in ta stališča predstavljati javno, ne le znotraj evrskega sistema, temveč širši javnosti, tako strokovni, politični kot splošni zainteresirani javnosti," je dejal.

"Zavedam se, da so pred nami gospodarske razmere, ki bodo drugačne kot v preteklih letih. Vse več indikatorjev kaže, da smo dosegli vrh gospodarske rasti in se pričakuje njeno umirjanje, vse to pa bo zahtevalo odziv vseh ekonomskih politik in med njimi denarne politike, ki je v pristojnosti Banke Slovenije," je opisal Vasle.

Razmere na bančnem trgu je označil za razmeroma dobre, saj so banke v drugačnih kondiciji kot pred krizo. Kapitalske ustreznosti so primernejše, obseg nedonosnih posojil manjši, banke bolje obvladujejo tveganja. "Spremembe pa bodo od centralne banke zahtevale, da skrbno spremlja poslovanje bank, predvsem vsebinsko, kako so njihovi poslovni modeli prilagojeni na spremembe v splošnem gospodarskem okolju," je menil.

Makrobonitetno politiko bodo po njegovih besedah spremljala nova tveganja in izzivi. "Treba bo povezati različne segmente finančnega trga, torej ne le bančništva, temveč tudi zavarovalništvo in trg vrednostnih papirjev," je ocenil. To bo treba obvladovati v luči ohranjanja stabilnosti sistema, pri čemer bo sledilo tudi obdobje, ko se bo pokazalo, kako uspešne so bile institucionalne spremembe v evrskem območju.

Bančno unijo je treba dokončati
Vasle se je zavzel za dokončanje bančne unije. "Če bi pospešili njeno dokončanje, bi lahko prispevali k še večji stabilnosti," je dejal in dodal, da je to pomembno za Slovenijo, ki je majhno in odprto gospodarstvo in je kot tako izpostavljeno pretresom.

ECB je pred tem, ko bo treba razmisliti, kako nekonvencionalne ukrepe postopoma umakniti. Paket kvantitativnega sproščanja je ključno prispeval k stabilizaciji, od tega, kako bo naprej, bodo odvisni razvoj in pričakovanja, je še dejal.

Glede sanacije bank in izbrisov lastništva je po njegovem treba počakati na razplet pravne presoje. Napovedal je podporo Banke Slovenije pri pripravi zakona, ki bo omogočil pravno varstvo. Zavzel se je za to, da se "to vprašanje čim prej uredi".

Vasle podpira nadzor BS-ja
Glede možnosti, da Računsko sodišče presodi odločitve Banke Slovenije, nadzor podpira. A pri preverbi vsebinskega dela Banke Slovenije pride do trka dveh zakonodaj, slovenske in tiste, ki ureja evrsko območje. "Načeloma podpiram pregled postopkov, treba pa se je podrobno seznaniti s stališči, ki so pripeljala do takšnih in drugačnih odločitev v Banki Slovenije v preteklosti," je dejal.

Predstavitev guvernerskega kandidata Boštjana Vasleta