Foto: AP
Foto: AP

Za koliko natančno se bo meso zaradi višjih cen osnovne surovine, svinjskega mesa ter energentov in višjih stroškov dela v prihodnje dejansko podražilo, direktor Celjskih mesnin ne upa napovedati. Ob tem je opozoril tudi na morebitne posledice suše. Jeseni bi se namreč v primeru, da bo suša vztrajala, lahko zaradi izpada krme soočali tudi s pomanjkanjem mesa.

Vse višji stroški sicer pestijo tudi Celjske mesnine. Energetska kriza bo po Krivčevih besedah močno zaznamovala prihodnje poslovanje družbe. "Ker so razmere zelo negotove, je težko oceniti obseg vpliva na poslovanje, vsekakor pa ne bo zanemarljiv," ocenjuje Krivec.

Celjske mesnine letos načrtujejo osemodstotno rast poslovanja. Dobiček iz poslovanja pa se bo zaradi visokih cen energentov in rasti cen osnovne surovine ter pomožnega materiala najverjetneje prepolovil.

Ob tem načrtujejo tudi večjo naložbo v ureditev objektov in tehnološko posodobitev proizvodnje v obratu svežega mesa ter obratu za predelavo mesa. Naložbo je Krivec ocenil na okoli 8,6 milijona evrov.

Celjske mesnine so leto 2021 končale s 84,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je odstotek manj kot leto prej. Lanski čisti dobiček je dosegel 1,7 milijona evrov, leta 2020 pa 4,2 milijona evrov. Po Krivčevih besedah so bili lanski poslovni rezultati slabši zaradi neugodnega gibanja nabavnih cen osnovne surovine.

Kljub temu je Krivec ocenil, da je bilo leto 2021 za Celjske mesnine uspešno. Kot je zapisal v lanskem poslovnem poročilu, so nadaljevali z racionalizacijo porabe energentov in vode.
Celjske mesnine so lani v obratu predelave izdelkov razvile osem novih izdelkov in naredili štiri izboljšave, v obratu za sveži del so razvili 12 novih izdelkov, nekaj izdelkov pa izboljšali.