Približevanje držav ESA-ju poteka počasi, saj članstvo v agenciji pomeni velike stroške. Foto: www.esa.int
Približevanje držav ESA-ju poteka počasi, saj članstvo v agenciji pomeni velike stroške. Foto: www.esa.int

Obseg sodelovanja slovenskih podjetij v programih ESA-ja bo namreč odvisen od intenzivnosti stikov, je dejal direktor za pravne in mednarodne zadeve ESA-ja Rene Oosterlinck. Ta je še poudaril, da je njegov obisk v Sloveniji namenjen predvsem spoznavanju želja slovenske vlade in podjetij.

Slovenija se z ESA-jem lahko poveže na dva načina: podpiše okvirni sporazum, ki ne prinaša nobenih finančnih posledic, ali pa pridobi status evropske sodelujoče države. Slednji bi Slovenijo stal milijon evrov letno.

Ko se bo država odločila za enega izmed teh dveh načinov, bodo v Sloveniji ESA-jevi strokovnjaki preučili, kaj točno podjetja ponujajo. Oosterlinck meni, da bi bila prednost slovenskih podjetij v primerjavi s konkurenti predvsem stroškovna, saj je delovna sila pri nas cenejša kot v zahodni Evropi.